Thắc mắc bạn đọc gửi về Dân Việt sẽ được giải đáp dưới đây.
 
Câu hỏi

Tôi sinh 14/3/1965 (năm 2020 là 55 tuổi – PV). Tôi đóng BHXH từ 1/4/1986 tính đến tháng 4/2021 là tròn 35 năm công tác. 56 tuổi (năm 2021 - PV), tôi muốn nghỉ hưu trước tuổi theo NĐ 113/2018 và NĐ 108/2014/CP của chính phủ về tinh giảm biên chế.

Tôi muốn hỏi nghỉ hưu trước tuổi theo NĐ 113, NĐ 108 có bị trừ lương khi bộ Luật tăng tuổi nghỉ hưu mà QH đã thông qua tháng 11/2019 và có hiệu lực áp dụng bắt đầu từ 1/1/2021 không?

Nghỉ hưu trước tuổi năm 2021 có bị trừ lương theo quy định mới?
Nghỉ hưu trước tuổi năm 2021 theo diện tinh giản biên chế thì tính lương liệu có bị ảnh hưởng bởi luật tăng tuổi nghỉ hưu quốc hội đã thông qua?

Trả lời

Trao đổi với Dân Việt về câu hỏi của bạn đọc, luật sư Phạm Thị Bích Hảo – Đoàn luật sư TP. Hà Nội tư vấn như sau.

Trong phần câu hỏi về nghỉ hưu trước tuổi, bạn không nêu trường hợp nghỉ hưu là nam hay nữ, cán bộ công chức hay viên chức chỉ nêu về trường hợp tinh giản biên chế nên cần phải hiểu về khái niệm này.

“Tinh giản biên chế” được hiểu là việc đánh giá, phân loại, đưa ra khỏi biên chế những người dôi dư, không đáp ứng yêu cầu công việc, không thể tiếp tục bố trí sắp xếp công tác khác và giải quyết chế độ, chính sách đối với những người thuộc diện tinh giản biên chế.

Nguyên tắc tinh giản biên chế: Phải được tiến hành trên cơ sở rà soát, sắp xếp lại tổ chức và thực hiện đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng không xác định thời hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, phải bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch và theo quy định của pháp luật, phải bảo đảm chi trả chế độ, chính sách tinh giản biên chế kịp thời, đầy đủ và đúng theo quy định của pháp luật.

 

Nếu đối với nam là công chức dự định nghỉ hưu vào năm 2021 thuộc trường hợp tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 113/2018/NĐ-CP thì chính sách về hưu trước tuổi đối khi tinh giản biên chế được quy định tại Khoản 7 Điều 1 như sau.

Đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này nếu đủ 55 tuổi đến đủ 58 tuổi đối với nam, đủ 50 tuổi đến đủ 53 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên, được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và chế độ quy định tại điểm a, c khoản 1 Điều này và được trợ cấp 3 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định tại điểm a khoản 1 Điều 54 Luật bảo hiểm xã hội.

Như vậy, năm 2021 nếu bạn về hưu theo chế độ tinh giản biên chế khi đó bạn đủ 56 tuổi xem xét hưởng các chế độ như sau:

- Không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi.

- Được trợ cấp 5 tháng tiền lương cho 20 năm đầu công tác, có đóng đủ bảo hiểm xã hội. Từ năm thứ 21 trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương.

- Được hưởng trợ cấp 3 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định tại điểm a khoản 1 Điều 54 Luật bảo hiểm xã hội.

Như vậy, theo quy định trên, khi nghỉ hưu trước tuổi do chế độ tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP, bạn sẽ không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi.

Nếu bạn không thuộc trường hợp tinh giản biên chế mà về hưu trước tuổi do suy giảm khả năng lao động thì áp dụng quy định của Bộ Luật lao động và Luật Bảo hiểm xã hội.

(Theo Dân Việt)