(Theo Zing)

10 năm nữa, bất động sản cũng không bằng đầu tư vào 2 điều này

10 năm nữa, bất động sản cũng không bằng đầu tư vào 2 điều này

Mặc dù gửi tiền vào ngân hàng hoặc mua bất động sản là những cách hay để giữ tiền và sinh lời. Tuy nhiên, có 2 điều nên đầu tư sớm hơn để tự đứng vững trong cuộc sống đầy biến động.