Bạn đọc hỏi: Doanh nghiệp (DN) sử dụng lao động là người đã nghỉ hưu, thì có phải đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc cho họ không? Những lao động trên 60 tuổi (chưa có chế độ hưu trí), lao động trẻ thuộc diện tham gia bắt buộc khác nhưng đã đóng BHXH tự nguyện thì DN phải xử lý thế nào?

Lao động đã có lương hưu nhưng vẫn đi làm, có phải tham gia BHXH?
Một số đơn vị vẫn có nhu cầu sử dụng lao động có kinh nghiệm. Ảnh: Hoàng Tuyết

Về vấn đề này, xin trả lời như sau:

 

Theo quy định tại Khoản 9, Điều 123 của Luật BHXH, người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng, mà đang giao kết hợp đồng lao động, thì không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

Như vậy, trường hợp người lao động (NLĐ) đã nghỉ và hưởng chế độ hưu trí hàng tháng mà tiếp tục làm việc tại công ty, không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

Trường hợp NLĐ trên 60 tuổi (những người chưa có lương hưu), NLĐ thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc theo quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản 1 Điều 2 Luật BHXH mà không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 9 Điều 123 Luật BHXH và được quy định chi tiết tại Khoản 4 Điều 2 Nghị định số 115/2015/NĐ-CPngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc thì NLĐ và người sử dụng lao động phải tham gia BHXH bắt buộc.

Như vậy, những trường hợp này đang tham gia BHXH tự nguyện khi làm việc tại DN có hợp đồng lao động sẽ phải chuyển sang BHXH bắt buộc.

(Theo Báo Tin tức)