Một số bạn đọc hỏi: Số lần được hưởng Bảo hiểm Thất nghiệp (BHTN) của người lao động là bao nhiêu? Trường hợp đã hưởng BHTN, sau này nghỉ hưu lương hưu có khác với những người chưa hưởng BHTN không?

Hưởng bảo hiểm thất nghiệp có ảnh hưởng tới lương hưu?
 

Trả lời:

Theo Luật Việc làm, không giới hạn số lần người lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp. Khi bạn đủ điều kiện về thời gian đóng BHXH và thời gian làm các thủ tục tham gia BHXH. Theo đó, khi đã tham gia BHTN nhưng đã hưởng sẽ được trừ đi cho các lần sau khi đủ điều kiện. 

Về điều kiện hưởng lương hưu, mức lương hưu sau này không không phụ thuộc vào việc bạn đã hưởng trợ cấp thất nghiệp hay chưa. Tuy nhiên trong trường hợp bạn hưởng trợ cấp thất nghiệp, khi bạn đủ tuổi hưởng lương hưu thì sẽ ngừng trợ cấp thất nghiệp để hưởng lương hưu.

(Theo Tiền phong)