Lê Văn Hoàng (tỉnh Đồng Nai) hỏi: "Cuối năm 2020 thì tôi đủ 60 tuổi và đóng BHXH 17 năm liên tục. Xin hỏi khi nghỉ hưu, tôi có được đóng bù 3 năm BHXH để được hưởng lương hưu hằng tháng không?".

BHXH Việt Nam trả lời: Căn cứ điểm e, khoản 1 điều 9 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29-12-2015 của Chính phủ ban hành quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện, trường hợp người lao động đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng) thì được đóng một lần cho những năm còn thiếu cho đủ 20 năm tham gia BHXH để đủ điều kiện hưởng lương hưu.

 

Do vậy, trường hợp của ông đến cuối năm 2020 đủ 60 tuổi được nghỉ việc và có 17 năm tham gia đóng BHXH thì có thể tham gia BHXH tự nguyện và được đóng một lần cho thời gian 3 năm còn thiếu để đủ điều kiện hưởng lương hưu.

(Theo Người lao động)