Công ty của bà Huỳnh Huệ (TPHCM) chuẩn bị giải thể, hiện Công ty có trường hợp người lao động nữ đã đóng đủ 20 năm BHXH, nhưng chưa đủ tuổi nghỉ hưu và không muốn đi làm tiếp nữa.

Vậy, người lao động này chỉ cần chờ đến tuổi để hưởng lương hưu hay phải tham gia tiếp BHXH tự nguyện đến khi đủ tuổi hưu?

Đủ 20 năm đóng BHXH có thể nghỉ chờ hưởng lương hưu?

Về vấn đề này, BHXH TP Hồ Chí Minh trả lời như sau:

 

Nữ lao động có 20 năm nhưng chưa đủ tuổi hưởng chế độ hưu trí, người lao động không đi làm việc có thể lựa chọn như sau:

- Chờ đến khi đủ điều kiện về tuổi đời để hưởng lương hưu;

- Tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện để tăng tỷ lệ % lương hưu.

(Theo Báo Chính Phủ)