Dưới đây là trường hợp người lao động nghỉ hưu ngay không cần đợi tuổi mà không bị trừ tỉ lệ hưởng lương hưu.

Tại Điều 54 Luật BHXH 2014 được sửa đổi, bổ sung bởi điểm b, khoản 1, Điều 219 Bộ Luật Lao động năm 2019 và Điều 6 Nghị định 115/2015/NĐ-CP quy định như sau: Người lao động, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân, chiến sĩ quân đội nhân dân… bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao, đã đóng BHXH từ đủ 20 năm trở lên thì được hưởng lương hưu.

Điều kiện được nghỉ hưu ngay không cần đợi tuổi
Điều kiện để nghỉ hưu ngay không cần đợi tuổi, là người tham gia đủ đủ 20 năm đóng BHXH trở lên

Như vậy, từ quy định trên, có 2 điều kiện để nghỉ hưu ngay không cần đợi tuổi gồm: Bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp; Đủ 20 năm đóng BHXH trở lên.

 

Mức hưởng lương hưu với trường hợp nghỉ hưu ngay, được quy định cụ thể tại Điều 7 Nghị định số 115/2015, với công thức tính như sau: Lương hưu = (bằng) tỉ lệ hưởng x (nhân) mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH

Tỉ lệ lương hưu hàng tháng của người lao động được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH tương ứng với số năm đóng BHXH như sau: Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm. Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.

Sau đó cứ thêm mỗi năm, lao động nam và nữ được tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75%.

(Theo Người Lao Động)