Điều kiện đóng BHXH tự nguyện 1 lần để về hưu sớm, được lĩnh lương hưu
 

(Theo VOV)