Câu hỏi:

Câu hỏi về nghỉ hưu trước tuổi của bạn đọc Võ Thành Hùng, ngày sinh: xx/xx/1965. Hiện bạn đọc đang giữ chức vụ Phó hiệu trưởng một trường tiểu học. Bạn đọc có thời gian công tác là 28 năm 7 tháng. Ngày thực hiện tinh giảm biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP của Chính Phủ: 01/11/2020.Tuổi lúc nghỉ hưu: 55 tuổi 4 tháng. Số năm nghỉ hưu trước tuổi: 4 năm 8 tháng.

Câu hỏi như sau: Tôi đã có quyết định nghỉ hưu tinh giảm biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP của Chính Phủ vào ngày 1/11/2020.

Tôi xin hỏi, tôi có được hưởng 75% lương hưu không? Nếu không tôi được nhận bao nhiêu % lương hưu.

Trả lời về nghỉ hưu trước tuổi

Chính sách nghỉ hưu trước tuổi đáp ứng đủ điều kiện

Trao đổi với Dân Việt về câu hỏi của bạn đọc, luật sư Trần Thế Anh - Đoàn luật sư TP. Hà Nội cho biết: Ông Hùng thuộc trường hợp tinh giản biên chế theo quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 20/11/2014 về chính sách tinh giản biên chế, NĐ 113/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung NĐ 104/2018/NĐ-CP. 

Theo thông tin được cung cấp, ông Hùng nghỉ hưu lúc 55 tuổi 4 tháng, có 28 năm 7 tháng công tác.

Cách tính tiền lương hưu khi nghỉ hưu trước tuổi thuộc diện tinh giản biên chế

Thời điểm ông Hùng nghỉ hưu là lúc 55 tuổi 4 tháng, chiếu theo quy định tại khoản 7 Điều 1 của NĐ 113/2014/NĐ-CP, ông Hùng thuộc nhóm đối tượng người lao động tinh giản biên chế từ đủ 55 tuổi đến đủ 58 tuổi. 

Do đó, nếu ông Hùng có thời gian đóng BHXH từ đủ 20 năm trở lên sẽ được hưởng các chế độ như sau:

- Chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về BHXH.

- Không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi.

- Được trợ cấp 5 tháng tiền lương cho 20 năm đầu công tác, có đóng đủ BHXH. Từ năm thứ 21 trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng BHXH được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương.

- Được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định.

 

Cách tính tiền lương hưu nghỉ hưu trước tuổi

Thứ nhất, về mức lương hưu hàng tháng

Khoản 2 Điều 56 Luật BHXH quy định về mức lương hưu hằng tháng như sau: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH và tương ứng với số năm đóng BHXH của lao động nam nghỉ hưu vào năm 2020 là 18 năm.

Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.

Như vậy, có thể có công thức tính mức lương hưu hàng tháng của lao động nam nghỉ hưu vào năm 2020 là:

Cách tính tiền lương hưu khi nghỉ hưu trước tuổi thuộc diện tinh giản biên chế

Với các thông tin mà ông Hùng cung cấp và giả sử ông Hùng đóng đầy đủ BHXH trong 28 năm 7 tháng công tác, ta có thể tính được lương hưu hàng tháng cho ông Hùng như sau:

Cách tính tiền lương hưu khi nghỉ hưu trước tuổi thuộc diện tinh giản biên chế

(Số tháng lẻ đóng BHXH từ 07 tháng đến 11 tháng được tính là một năm)

Mức bình quân tiền lương hàng tháng đóng BHXH là mức bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH của 05 năm trước khi nghỉ hưu.

Thứ hai, về các khoản trợ cấp khác

Như đã nói ở trên, trường hợp của ông Hùng còn được nhận tiền trợ cấp cho số số năm công tác và trợ cấp cho số năm nghỉ hưu trước tuổi, cụ thể:

Cách tính tiền lương hưu khi nghỉ hưu trước tuổi thuộc diện tinh giản biên chế

Như vậy, mức tỷ lệ lương hưu mà ông Hùng có thể nhận được khi về hưu là 67%, đồng thời được hưởng một số khoản trợ cấp khác theo chính sách tinh giản biên chế.

(Theo Dân Việt)