Khi không còn nhu cầu tham gia BHXH, nhiều người lao động đủ điều kiện đã lựa chọn nhận BHXH một lần. Dưới đây là điều kiện, thời gian, mức hưởng BHXH một lần.

Điều kiện, thời gian, mức hưởng BHXH một lần
Người lao động được yêu cầu nhận BHXH một lần nếu ra nước ngoài để định cư

Điều kiện

Căn cứ khoản 1, Điều 60 Luật BHXH năm 2014 và khoản 1, Điều 1 Nghị quyết số 93/2015/QH13, người lao động được yêu cầu nhận BHXH một lần nếu thuộc thuộc một trong các trường hợp:

- Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH;

- Lao động nữ là cán bộ, công chức xã hoặc hoạt động không chuyên trách ở cấp xã từ đủ 55 tuổi 4 tháng (năm 2021) mà chưa đủ 15 năm đóng BHXH và không tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện;

- Ra nước ngoài để định cư;

- Đang mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế;

- Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, học viên quân đội, công an,… khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện để hưởng lương hưu;

- Tham gia BHXH bắt buộc sau 1 năm nghỉ việc hoặc tham gia BHXH tự nguyện sau 1 năm không tiếp tục đóng mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH.

Thời gian đóng BHXH để được rút BHXH một lần

Căn cứ điều kiện hưởng BHXH một lần đã liệt kê ở trên, có thể thấy, Luật BHXH không quy định cụ thể thời gian tối thiểu tham gia BHXH để hưởng BHXH một lần. Tuy nhiên, để được tính tham gia BHXH, người lao động phải đóng tiền vào quỹ hưu trí và tử tuất theo một trong các phương thức tại Điều 7 và Điều 9 Quyết định số 595/QĐ-BHXH:

- BHXH bắt buộc: Người lao động được người sử dụng lao động đóng BHXH theo phương thức hằng tháng hoặc 3 tháng/lần hoặc 6 tháng/lần.

- BHXH tự nguyện: Người lao động tự mình lựa chọn phương thức đóng là hằng tháng, 3 tháng/lần, 6 tháng/lần, 12 tháng/lần,…

Như vậy, người lao động phải đóng ít nhất một lần tương ứng với 1 tháng thì mới được tính tham gia BHXH. Do đó, thời gian đóng BHXH tối thiểu của người lao động là 1 tháng.

 

Bên cạnh đó, Luật BHXH cũng đặt ra thời gian tối đa đóng bảo hiểm để được rút BHXH một lần như sau:

Điều kiện, thời gian, mức hưởng BHXH một lần

Do đó, để được rút BHXH một lần, người lao động phải đóng BHXH từ 1 tháng đến dưới 15 năm hoặc 20 năm hoặc không giới hạn tùy trường hợp.

Điều kiện, thời gian, mức hưởng BHXH một lần
Người lao động phải đóng ít nhất một lần tương ứng với 1 tháng thì mới được tính tham gia BHXH

Mức hưởng BHXH một lần

Người lao động đủ điều kiện mà có yêu cầu thì được nhận BHXH một lần theo quy định tại Điều 19 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH như sau:

Cứ mỗi năm, người lao động được:

- 1,5 tháng bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng trước năm 2014;

- 2 tháng bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;

- 22% các mức tiền lương tháng đã đóng BHXH, tối đa 2 tháng bình quân tiền lương tháng đóng BHXH nếu đóng chưa đủ 1 năm.

Trong đó, thời gian tham gia BHXH được tính như sau:

- Thời gian đóng BHXH có tháng lẻ thì từ 1 - 6 tháng được tính là nửa năm, từ 7 - 11 tháng được tính là một năm.

- Trường hợp tính đến trước ngày 1-1-2014, nếu thời gian đóng BHXH có tháng lẻ thì những tháng lẻ đó được chuyển sang giai đoạn đóng BHXH từ ngày 1-1-2014 trở đi để làm căn cứ tính hưởng BHXH một lần.

Vì vậy, người lao động phải đóng BHXH ít nhất 1 tháng và tùy từng trường hợp có thể bị giới hạn thời gian tối đa đóng BHXH để được rút một lần.

(Theo NLĐ)