Theo Nghị quyết số 86/2019/QH14, từ 1/7/2020, mức lương cơ sở của cán bộ công chức viên chức tăng lên 1.600.000 đồng/tháng.

Tương tự lương của công chức, 5 khoản phụ cấp tính theo lương cơ sở của công chức gồm: Phụ cấp khu vực, phụ cấp lưu động, phụ cấp độc hại, phụ cấp trách nhiệm công việc và phụ cấp công tác lâu năm cũng tăng theo.

 

Trên đây là các khoản phụ cấp của công chức sẽ tăng lên từ 1/7/2020.

(Theo Dân Việt)