Theo đó, Bảo hiểm Xã hội  (BHXH) Việt Nam đề nghị cơ quan Bưu điện tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tại nhà đối với các trường hợp: Người hưởng lương hưu, người hưởng trợ cấp BHXH từ 80 tuổi trở lên; Người hưởng dưới 80 tuổi ốm đau, đi lại khó khăn, không tự đến hoặc không ủy quyền cho người khác; Người hưởng bị bệnh mãn tính đang được điều trị ngoại trú.

Đối với những người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH thuộc địa bàn cách ly do dịch bệnh, BHXH Việt Nam kiến nghị Bưu điện phối hợp với chính quyền địa phương, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 và cơ quan BHXH có phương án chi trả kịp thời, an toàn cho người hưởng, phù hợp với điều kiện cụ thể của địa bàn…

3 trường hợp được chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tại nhà

Ngoài ra, BHXH Việt Nam đề nghị BHXH các tỉnh, thành phố chủ động phối hợp với Bưu điện báo cáo UBND các tỉnh, thành phố về phương án chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4/2020 và các tháng tiếp theo trong thời gian phòng chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn và đề xuất giải pháp, thời gian chi trả phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, tránh tập trung đông người, đảm bảo an toàn cho người hưởng theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, tiếp tục truyền thông cho người hưởng biết các nội dung thay đổi về phương thức, thời gian và địa điểm chi trả để người hưởng biết, thực hiện và yêu cầu người hưởng đến điểm chi trả nhận tiền phải đeo khẩu trang, tránh tập trung đông người để đảm bảo an toàn cho người hưởng trong thời gian phòng chống dịch.

 

Bên cạnh đó, BHXH Việt Nam chỉ đạo BHXH tỉnh, thành phố tăng cường vận động, khuyến khích người hưởng nhận chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) qua tài khoản cá nhân theo Quyết định số 241/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ.

Đối với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, BHXH Việt Nam kiến nghị các đơn vị cần thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 tại điểm chi trả như: Tổ chức phun khử khuẩn tại tất cả các điểm chi trả trước và trong thời gian cơ quan Bưu điện tổ chức chi trả;

Thực hiện đeo khẩu trang tại tất cả các điểm chi trả; Yêu cầu nhân viên Bưu điện, người hưởng đeo khẩu trang trong suốt quá trình chi trả; Trang bị nước rửa tay sát khuẩn tại tất cả các điểm chi trả; Trường hợp người hưởng không đeo khẩu trang đến điểm chi trả, Bưu điện cần phát khẩu trang miễn phí cho người hưởng.

Cùng với đó, tăng cường nhân viên chi trả, bố trí thêm bàn chi trả để giảm thời gian chờ đợi của người hưởng, không để người hưởng tập trung đông. Thực hiện nghiêm túc việc phòng chống dịch Covid-19, bảo đảm nhân lực, an toàn tiền mặt khi tổ chức chi trả tại nhà cho người hưởng. 

Đặc biệt, Bưu điện cần có phương án chi trả đảm bảo an toàn cho người hưởng trong trường hợp người hưởng đến nhận lương hưu, trợ cấp BHXH tập trung đông trong cùng một thời điểm. Tăng cường công tác truyền thông để nâng cao ý thức, trách nhiệm của nhân viên Bưu điện và người hưởng.

(Theo Báo Pháp luật)