Kinh Doanh
>>

Tư vấn

Giữ mãi thói quen này, bảo sao tủ lạnh tháng nào cũng tốn tiền điệnicon
Giữ mãi thói quen này, bảo sao tủ lạnh tháng nào cũng tốn tiền điện
icon
Nếu tủ lạnh không đủ lạnh, nó sẽ làm việc 'chăm chỉ' hơn để cân bằng nhiệt độ. Kết quả là, nó sẽ chạy liên tục, gây tốn điện.
 
video box
 
 
HIỂN THỊ THÊM TIN
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị