Theo đánh giá của Bộ Công Thương, trong 10 năm qua, các đơn vị trong ngành Công Thương đã bám sát chủ trương của Cuộc vận động, Chương trình hành động của Bộ Công Thương hưởng ứng Cuộc vận động và có nhiều nỗ lực, sáng tạo trong việc triển khai, thực hiện vì vậy đã thu được nhiều kết quả đáng khích lệ.

Các hoạt động đã được tổ chức rộng khắp trên các lĩnh vực. Đến nay, các mặt hàng do các doanh nghiệp sản xuất trong nước ngày càng được đánh giá cao về chất lượng. Các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu ngày càng chiếm tỷ lệ cao trong hệ thống phân phối cả truyền thống lẫn hiện đại.

 

Nhà sản xuất  cũng đã nhận thức sâu sắc về trách nhiệm của mình trước người tiêu dùng. Hàng hóa sản xuất ra đã có chất lượng hơn, đa dạng về mẫu mã chủng loại,  giá thành  phù  hợp túi tiền người tiêu dùng.

Minh Ngọc