Tại cuộc làm việc, Trưởng Ban kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình đánh giá cao những kết quả PVN đã đạt được trong thời gian qua và khẳng định “lãnh đạo Đảng, Nhà nước luôn quan tâm ngành dầu khí”.

PVN: Có vấp ngã nhưng phải rút ra kinh nghiệm
Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình 

“Trong suốt thời gian qua Tập đoàn dầu khí đã có những đóng góp có ý nghĩa hết sức quan trọng cho nền kinh tế cũng như cho các hoạt động khác, trong đó có nhiệm vụ góp phần bảo vệ chủ quyền đất nước. PVN có đóng góp hết sức xứng đáng”, ông Nguyễn Văn Bình chia sẻ.

Trước những khó khăn Tập đoàn Dầu khí phải đối mặt thời gian qua, Trưởng ban Kinh tế Trung ương cho rằng cuộc sống có lúc thuận lợi, lúc khó khăn, có lúc vấp ngã, có sai phầm khuyết điểm. Nhưng điều quan trọng là sau những vấp ngã ấy “thì cần nhìn nhận rút ra kinh nghiệm, bài học khắc phục”.

Dù có nhiều vấn đề đã xảy ra với PVN nhưng Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình đánh giá PVN vẫn cơ bản ổn định, cán bộ, người lao động quyết tâm ổn định tình hình, trên cơ sở đó từng bước củng cố và phát triển.

Ông Nguyễn Văn Bình ghi nhận rằng cơ chế chính sách, pháp luật cho ngành dầu khí đã lâu chưa được sửa đổi, cho nên việc hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật cho hoạt động dầu khí phát triển thời gian qua là điều rất quan trọng. Khi tình hình thuận lợi, những khó khăn đó chưa bộc lộ rõ, nhưng lúc tình hình không thuận thì sẽ bộc lộ rõ hơn.

 

Cho nên theo ông Nguyễn Văn Bình, làm sao để có tầm nhìn, học tập kinh nghiệm bản thân và thế giới để có khung khổ pháp lí ổn định, chiến lược phù hợp đảm bảo PVN phát triển ổn định, vượt qua những khó khăn.

Nhấn mạnh phát triển ổn định là trong bối cảnh nào cũng “tồn tại được”, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình cho rằng phải có cơ chế để lúc thuận lợi cũng như lúc khó khăn Tập đoàn Dầu khí Việt Nam vẫn đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển của đất nước, tăng trưởng của nền kinh tế.

Theo báo cáo của PVN, năm 2018, PVN đã hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh, đặc biệt ở cả chỉ tiêu gia tăng trữ lượng, sản lượng khai thác dầu khí và các chỉ tiêu tài chính. Hầu hết các chỉ tiêu sản xuất Chính phủ giao tập đoàn đều về đích trước kế hoạch năm.

Tổng sản lượng khai thác dầu khí năm 2018 đạt 23,98 triệu tấn quy dầu, vượt 5% kế hoạch năm. Sản xuất đạm ước tính cả năm đạt 1,63 triệu tấn, vượt 5,7% kế hoạch năm.

Tổng doanh thu toàn tập đoàn năm 2018 ước đạt 626,8 nghìn tỷ đồng, vượt 96 nghìn tỷ đồng, tương đương vượt 18,1% kế hoạch năm, tăng 25,9% so với năm 2017. Nộp NSNN toàn tập đoàn năm 2018 ước đạt 121,3 nghìn tỷ đồng, vượt 47,5 nghìn tỷ đồng, vượt 64,3% kế hoạch năm, tăng 24,3% so với năm 2017.

Bên cạnh đó, cổ phần hóa và chuyển đổi thành công 3 tổng công ty: Tổng công ty Điện lực Dầu khí, Tổng Công ty Dầu Việt Nam và Công ty cổ phần Lọc Hóa Dầu Bình Sơn sang mô hình Công ty cổ phần. Thực hiện các quyết định về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa PV Power, PVOIL và BSR của Thủ tướng Chính phủ, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã hoàn thành bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng, bán cổ phần cho người lao động.

Lương Bằng