- Giải thưởng có giá trị gần 2 tỷ đồng sẽ được trao cho các tác giả có ý tưởng hay, tham gia cuộc vận động "hiến kế đổi mới cơ chế, chính sách tạo động lực phát triển doanh nghiệp và kinh tế đất nước" do Đảng ủy khối DN trung ương tổ chức.

Cơ cấu giải thưởng gồm1 giải đặc biệt trị giá 1 tỉ đồng cùng cúp và bằng khen của Đảng ủy khối. Ngoài ra còn có 1 giải nhất trị giá 300 triệu đồng, 3 giải nhì, mỗi giải 100 triệu đồng, 5 giải ba mỗi giải 30 triệu đồng và 40 giải khuyến khích mỗi giải 5 triệu đồng.

 

Nội dung kêu gọi hiến kế gồm các đề xuất đổi mới cơ chế, chính sách vĩ mô để tạo động lực mới phát triển nhanh, bền vững của đất nước hoặc của ngành, địa phương; xây dựng nền tảng để sớm đưa nước ta cơ bản thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Hiến kế đổi mới, hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế thị trường; các kế sách, chiến lược để tạo đột phá, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh trong hội nhập quốc tế, nâng cao hiệu lực, kỷ cương, tính công khai, minh bạch trong quản lý kinh tế... Hiến kế đổi mới cơ chế, tạo động lực phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động các DN, đặc biệt là các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước. Hiến kế đổi mới cơ chế, chính sách nội bộ, giải pháp quản lý để nâng cao hiệu quả quản trị DN; các giải pháp tài chính, kinh doanh nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, khả năng cạnh tranh của DN...

Treo thưởng 2 tỷ đồng hiến kế đổi mới kinh tế, DN 

Mọi người dân đều có thể đóng góp ý kiến, các giải pháp đổi mới phát triển DN và kinh tế đất nước, gửi trực tiếp về Đảng ủy Khối doanh nghiệp trung ương. Kết quả sẽ được tổng hợp, báo cáo Ban chấp hành trung ương Đảng, Bộ Chính trị, ban bí thư để nghiên cứu, triển khai.

Trần Thủy