- Đổi mới quy trình cho vay theo hướng đơn giản hóa thủ tục, giảm bớt phiền hà cho khách hàng vay vốn.

Để tăng cường công tác quản lý và nâng cao chất lượng dịch vụ trong các lĩnh vực hoạt động ngân hàng phù hợp với chủ trương cải cách hành chính, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có văn bản số 1778/NHNN-VP ngày 24/03/2015 chỉ đạo các NH thương mại tăng cường đổi mới, cải tiến các quy trình, thủ tục cung cấp sản phẩm dịch vụ NH.

Theo đó, Thống đốc NHNN chỉ đạo các ngân hàng thương mại tiếp tục đổi mới, cải tiến mô hình kinh doanh với mục tiêu lấy khách hàng là trung tâm, các sản phẩm, dịch vụ an toàn, hiệu quả, thân thiện, dễ tiếp cận, giao dịch được trên môi trường mạng với tính bảo mật cao; tiếp tục cải tiến, đổi mới quy trình cho vay theo hướng đơn giản hóa thủ tục, giảm bớt phiền hà cho khách hàng vay vốn, nhưng vẫn đảm bảo an toàn vốn vay, đồng thời nâng cao khả năng thẩm định để rút ngắn thời gian giải quyết cho vay, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng; tiếp tục cải tiến, tối ưu hóa quy trình gửi tiết kiệm, quy trình dịch vụ chuyển tiền, kiều hối, dịch vụ thẻ, dịch vụ tiền mặt và các dịch vụ thanh toán khác…;

Thống đốc yêu cầu giảm phiền hà khi vay vốn 

Thiết lập và vận hành có hiệu quả hệ thống quản lý rủi ro, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, kiểm soát, kiểm toán nội bộ và tự giám sát chất lượng dịch vụ để đảm bảo việc tuân thủ thực hiện đầy đủ các quy định và kịp thời phát hiện và nhanh chóng khắc phục những vấn đề tồn tại liên quan đến chất lượng dịch vụ; đẩy nhanh việc nghiên cứu, xây dựng tiêu chuẩn nội bộ về chất lượng dịch vụ, công khai tiêu chuẩn chất lượng, giá cả tương ứng với các dịch vụ đang cung cấp cho khách hàng trên trang thông tin điện tử của tổ chức…

Bên cạnh đó, Thống đốc yêu cầu các đơn vị quản lý rà soát, đề xuất ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến cơ chế cho vay, huy động tiền gửi tiết kiệm, thanh toán, dịch vụ tiền mặt… và các quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật chất lượng dịch vụ ngân hàng để tạo khuôn khổ pháp lý cho việc đa dạng hóa các loại hình dịch vụ và đơn giản hóa các thủ tục giao dịch ngân hàng; tạo điều kiện để người tiêu dùng lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ, giám sát chất lượng dịch vụ, bảo vệ quyền lợi của mình; hoàn thiện hệ thống pháp lý quy định về dịch vụ ngân hàng điện tử, danh mục dịch vụ ngân hàng bán lẻ theo chuẩn mực quốc tế; Xây dựng khung pháp lý đối với việc xếp hạng tín dụng để các TCTD có cơ sở hoàn thiện chất lượng dịch vụ, đồng thời tạo điều kiện cho cá nhân, doanh nghiệp có thể lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ phù hợp…

Đồng thời, Thống đốc yêu cầu tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm, đúng quy định đối với các trường hợp vi phạm trong việc cung cấp các dịch vụ ngân hàng; thực hiện quản lý các dịch vụ ngân hàng do TCTD cung cấp trên địa bàn theo các quy định của pháp luật; phản ánh kịp thời các vấn đề tồn tại về chất lượng dịch vụ ngân hàng trên địa bàn để có các biện pháp xử lý.