Sở GTVT Hà Nội vừa có tờ trình gửi UBND TP Hà Nội về Quy định quản lý sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh và các loại xe tượng tự để vận chuyển hành khách, hàng hoá trên địa bàn. Dự thảo quy định do Sở GTVT Hà Nội thiết kế gồm 6 chương, 16 điều. Trong đó quy định các điều kiện hoạt động của những người làm nghề vận chuyển hành khách, hàng hoá bằng xe máy.

Xe ôm, shipper ở Hà Nội phải đăng ký và đeo biển hiệu?

Cụ thể, người hành nghề vận chuyển hành khách bằng xe thô sơ  phải đảm bảo các điều kiện như đủ 15 tuổi trở lên, có sức khoẻ bảo đảm điều khiển xe an toàn; biểu biết quy tắc giao thông đường bộ. Phải đăng ký với chính quyền địa phương để được cấp biển hiệu hoạt động (thẻ hoạt động vận chuyển). Khi điều khiển phương tiện phải mang theo hai loại giấy tờ là giấy chứng nhận đăng ký xe, giấy chứng minh nhân dân.

 

Với người hành nghê bằng xe máy phải đủ 16 tuổi trở lên được lái xe gắn máy có dung tích xi-lanh dưới 50 cm3 và người đủ 18 tuổi trở lên được lái xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh có dung tích xi-lanh từ 50 cm3 trở lên. Những tài xế kể trên phải có giấy phép lái xe phù hợp với các loại xe được phép điều khiển do Sở GTVT có thảm quyền cấp (đối với người điều khiển xe mô tô 2 bánh); đăng ký với UBND phường – xã, thị trấn để được cấp biển hiệu hoạt động (thẻ hoạt động vận chuyển). Những người hành nghề vận chuyển hành khách, hàng hoá bằng xe gắn máy, xe mô tô hai bánh phải trang bị mũ bảo hiểm bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng theo quy định của pháp luật cho hành khác đi xe. Khi điều khiển phương tiện phải mang theo các giấy tờ: Giấy đăng ký xe; Giấy phép lái xe (nếu điều khiển xe mô tô 2 bánh); Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực và Giấy chứng minh nhân dân.

Đặc biệt, Sở GTVT Hà Nội cũng đưa ra các điều kiện để hoạt động vận chuyển gồm: phải có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; có hộ khẩu thường trú hoặc giấy chứng nhận tạm trú tại địa phương nơi đăng ký hành nghề; có bản đăng ký vận chuyển hành khách, hàng hoá theo mẫu quy định; Có biển hiệu do chính quyền địa phương (xã, phường cấp). Biển hiệu này được đóng dấu giáp lai ảnh và đeo bên ngực trái người hành nghề hoặc có trang phục do tổ chức của người hành nghề (tổ đội tự quản, nghiệp đoàn, hợp tác xã) đăng ký với điạ phương. Nếu không hành nghề từ 30 ngày trở lên thì người hành nghề phải tra lại phù hiệu cho đơn vị quản lý. Nếu mất phù hiệu phải có công văn báo mất có xác nhận của công an cấp xã, phường, thị trấn và báo cáo cho đơn vị quản lý biết để hướng dẫn cấp lại biển hiệu…

Ngoài ra, Sở GTVT cũng đưa ra các quy định về phương tiện vận chuyển; vị trí điểm đỗ xe; quy định đối với đơn vị, lái xe trong việc ứng dụng khoa học công nghệ hõ trợ quản lý vận tải… Dự thảo này cũng đề ra mốc thời gian thực hiện các quy định trên là từ ngày 1-1-2021.

(Theo Pháp luật TP.HCM)