Mô hình trồng rau theo hình thức khí canh này được thực hiện trên diện tích hơn 200 m2, sử dụng hệ thống tưới nước và bón phân tự động, không tốn nhiều thời gian chăm sóc nhưng lại cho thu hoạch hơn 1 tấn rau sạch mỗi tháng.

 

(Theo Pháp luật TP.HCM)