Từ năm 2011, TP. Bắc Kạn bắt đầu thực hiện chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đến năm 2015, khi trở thành thành phố trực thuộc tỉnh, TP. Bắc Kạn còn 2 xã chưa hoàn thành là Nông Thượng và Dương Quang.

Dưới sự quan tâm chỉ đạo sát sao của nhiều cấp ngành cùng sự đồng thuận vào cuộc hưởng ứng tích cực của nhân dân, đến năm 2017 xã Nông Thượng đã về đích và đến hết năm 2019, xã Dương Quang cũng được công nhận xã nông thôn mới. Hiện UBND TP. Bắc Kạn rà soát, bổ sung, hoàn thiện đầy đủ hồ sơ đề nghị xét, công nhận, công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới để UBND tỉnh báo cáo và đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xét công nhận TP. Bắc Kạn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020.

TP. Bắc Kạn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới
Huy động sức dân làm đường ở xã Dương Quang. Ảnh: báo Bắc Kạn

Thực hiện chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã đem đến nhiều thay đổi tích cực cho bộ mặt TP. Bắc Kạn cũng như đời sống của người dân thông qua phong trào xây dựng đường giao thông nông thôn, vệ sinh môi trường, xây dựng lò đốt rác thải, xây dựng mô hình nhà sạch, vườn đẹp… Thu nhập bình quân đầu người ở các xã trên địa bàn thành phố năm 2020 cũng có cải thiện với 38,2 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo bình quân trên địa bàn các xã năm 2011 là 5,6%, đến năm 2020 giảm xuống còn 1,46%.

 
TP. Bắc Kạn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

Bên cạnh đó, phấn đấu mục tiêu phát triển mạnh kinh tế nông thôn, lấy sản xuất làm cốt lõi, sản xuất theo chuỗi giá trị, TP. Bắc Kạn chú trọng hướng dẫn người dân ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ tạo sản phẩm an toàn, sản phẩm sạch, có truy xuất nguồn gốc, gắn mã vạch. Thành phố đồng thời tập trung thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp, coi trọng vai trò DN, hợp tác xã, tổ hợp tác và liên kết sản xuất; phát triển sản phẩm nông nghiệp hàng hóa chủ lực, nâng cao sức cạnh tranh, giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

Trong 10 năm, TP. Bắc Kạn triển khai 21 mô hình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm và hỗ trợ mua máy móc thiết bị cho tổ hợp tác, hợp tác xã trong sản xuất sản phẩm chủ lực của các xã. Hiện toàn thành phố có 25 hợp tác xã nông nghiệp hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012.

Năm 2020, toàn tỉnh Bắc Kạn đã có 2 xã đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao là xã Quang Thuận (Bạch Thông) và xã Kim Lư (Na Rì); 4 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới là xã Nghĩa Tá (Chợ Đồn), xã Dương Phong (Bạch Thông), xã Khang Ninh và Địa Linh (Ba Bể), nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 15 xã; có 16 thôn đạt tiêu chí thôn nông thôn mới, lũy kế là 24 thôn.

Năm 2021, tỉnh Bắc Kạn phấn đấu thêm 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới, duy trì 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới còn lại phấn đấu đạt thêm ít nhất 1 tiêu chí nông thôn mới nâng cao so với năm 2020. Phấn đấu tăng thêm 75 thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới; TP. Bắc Kạn được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

D. An