Cao Bằng: Không kém phần nguy hiểm khi dân vô rừng lấy tổ ong khoái khổng lồ to như cái mâm để làm gì? - Ảnh 1.

Người dân xóm Hoài Khao, xã Quang Thành (huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng) gánh xác tổ ong khoái từ rừng về bản.

Cao Bằng: Không kém phần nguy hiểm khi dân vô rừng lấy tổ ong khoái khổng lồ to như cái mâm để làm gì? - Ảnh 2.

Mỗi tổ ong khoái to như những chiếc mâm ăn cơm được người dân xóm Hoài Khao, xã Quang Thành (huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng) khai thác về.

Cao Bằng: Không kém phần nguy hiểm khi dân vô rừng lấy tổ ong khoái khổng lồ to như cái mâm để làm gì? - Ảnh 3.

Người dân, xóm Hoài Khao, xã Quang Thành (huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng) đem chảo gang đến để nấu sáp ong.

Cao Bằng: Không kém phần nguy hiểm khi dân vô rừng lấy tổ ong khoái khổng lồ to như cái mâm để làm gì? - Ảnh 4.

Sáp ong được người dân xóm Hoài Khao, xã Quang Thành (huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng) đun nấu nhiều lần để lấy tinh chất.

 
Cao Bằng: Không kém phần nguy hiểm khi dân vô rừng lấy tổ ong khoái khổng lồ to như cái mâm để làm gì? - Ảnh 5.

Sáp ong khoái được đem ra rửa sạch.

Cao Bằng: Không kém phần nguy hiểm khi dân vô rừng lấy tổ ong khoái khổng lồ to như cái mâm để làm gì? - Ảnh 6.

Những miếng sáp ong được chia đều cho bà con trong bản (xóm Hoài Khao, xã Quang Thành (huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng).

Cao Bằng: Không kém phần nguy hiểm khi dân vô rừng lấy tổ ong khoái khổng lồ to như cái mâm để làm gì? - Ảnh 7.

Sáp ong được đun nóng lên để in ấn lên trang phục người Dao Tiền, xóm Hoài Khao, xã Quang Thành (huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng).

(Theo Báo Cao Bằng)