TKV nhận Cờ thi đua đơn vị xuất sắc năm 2019
 Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Lê Minh Chuẩn (đứng thứ 5, từ trái sang), đại diện Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, đón nhận Cờ thi đua Đơn vị xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua năm 2019 của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Hoàng Anh - Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn (UBQLV) Nhà nước tại doanh nghiệp nhấn mạnh, với trọng tâm là đánh giá kết quả đạt được trong phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong giai đoạn 2021-2025, Đại hội Thi đua yêu nước UBQLV Nhà nước tại doanh nghiệp lần thứ nhất là dấu mốc quan trọng để tiếp tục đẩy mạnh có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ, trọng trách "bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước tại doanh nghiệp".

Đại hội lần này cũng là dịp để biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến nhằm phát huy và nhân rộng hơn nữa trong thời gian tới; để thi đua yêu nước tiếp tục là động lực to lớn thúc đẩy mỗi người, mỗi đơn vị phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Là 1 trong 19 thành viên trực thuộc UBQLV Nhà nước tại doanh nghiệp, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam là doanh nghiệp điển hình trong xây dựng, phát động và lan tỏa các phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao. Nội dung các phong trào thi đua tại tập đoàn gắn với việc đổi mới tư duy chiến lược, phát huy tinh thần kiến tạo, tiên phong trong lĩnh vực sáng tạo, đẩy mạnh ứng dụng những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh; bảo toàn, phát triển vốn và các nguồn lực Nhà nước giao, phấn đấu thực hiện vượt mức các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận, thu nhập của người lao động và nộp ngân sách Nhà nước, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế của đất nước.

 

Phát huy truyền thống “Kỷ luật và đồng tâm” của thợ mỏ, TKV đã tổ chức có hiệu quả nhiều phong trào thi đua mang tính đặc thù của ngành Than - Khoáng sản, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh từng năm, từng thời kỳ. Qua các phong trào thi đua yêu nước, TKV đã có nhiều tập thể, cá nhân vinh dự được tặng thưởng Cờ thi đua, Bằng khen của Chính phủ và các cấp. Đáng chú ý, trong giai đoạn 2015-2020, thợ mỏ Nguyễn Trọng Thái - công nhân trực tiếp khai thác than trong hầm lò tại Công ty CP Than Hà Lầm - Vinacomin đã vinh dự được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. 

Trong thời gian tới, TKV tiếp tục đề ra các mục tiêu, giải pháp cụ thể, tiếp tục đổi mới các phong trào thi đua vận động CBCN đoàn kết, năng động, sáng tạo thi đua xây dựng TKV từng bước trở thành tập đoàn kinh tế vững mạnh giữ vai trò quan trọng đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

TKV nhận Cờ thi đua đơn vị xuất sắc năm 2019
TKV có 3 cá nhân điển hình được nhận Bằng khen của UBQLV Nhà nước tại doanh nghiệp vì đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020

Chủ tịch HĐTV Lê Minh Chuẩn, đại diện Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đã đón nhận Cờ thi đua đơn vị xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua năm 2019 của UBQLV Nhà nước tại doanh nghiệp. Ba cá nhân điển hình của TKV cũng được nhận Bằng khen của UBQLV Nhà nước tại doanh nghiệp vì đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020 là: ông Nguyễn Văn Sáng - Tổng giám đốc Công ty CN Hóa chất mỏ - Vinacomin; ông Vũ Minh Thành - Giám đốc Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng và ông Nguyễn Trọng Thái - Tổ trưởng Tổ sản xuất Công ty CP Than Hà Lầm - Vinacomin.

Thúy Ngà