Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên từ 29/11 - 1/12/2020, tại tỉnh Lâm Đồng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Do mưa lớn kéo dài trong những ngày này, các nhà máy điện trên lưu vực sông Đồng Nai đồng loạt xả điều tiết. Trong đó, Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 3 đã phát huy vai trò cắt giảm và phòng chống lũ cho hạ du trong việc điều tiết hồ chứa.

Thủy điện Đồng Nai 3 nỗ lực giảm lũ vùng hạ du

Hồ chứa Thủy điện Đồng Nai 3 có dung tích gần 1,7 tỷ m3, có chức năng điều tiết nước kết hợp với phát điện. Khi có lũ, Thủy điện Đồng Nai 3 có nhiệm vụ tích nước giảm lũ cho hạ du. Trong các ngày mưa lớn từ 29/11 - 2/12/2020 tại tỉnh Lâm Đồng, tính trung bình lưu lượng lũ về hồ Đồng Nai 3 là 400,15 m3/s, mực nước hồ Đồng Nai 3 vào ngày 29/11/2020 là 589,325m. 

Đặc biệt, lúc 10h25 ngày 1/12/2020 đỉnh lũ đã lên tới 537,56 m3/s. Với việc điều tiết hồ chứa từ sự chỉ đạo của Ban chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn (BCH PCTT&TKCN), Công ty Thuỷ điện Đồng Nai 3 đã tích lại hồ được 40,44 triệu m3 nước, đưa mực nước hồ Đồng Nai 3 đạt mực nước dâng bình thường 590m, với lưu lượng về hạ du 400 m3/s, hồ Thủy điện Đồng Nai 3 đã góp phần cắt khoảng 25,5% lưu lượng đỉnh lũ, giảm 137 m3/s về hạ du, giảm lưu lượng nước về hạ du.

 
Thủy điện Đồng Nai 3 nỗ lực giảm lũ vùng hạ du

Công ty Thủy điện Đồng Nai đã vận hành điều tiết các hồ chứa Thủy điện Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4 tuân thủ theo quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Đồng Nai, phối hợp chặt chẽ với BCH PCTT&TKCN các huyện và chính quyền địa phương tại 2 tỉnh Đăk Nông, Lâm Đồng và các chủ hồ trên lưu vực sông Đồng Nai trong việc phòng chống lũ lụt, phát huy tốt vai trò giảm lũ, nhằm giảm thiểu thiệt hại cho vùng hạ du nhà máy Thủy điện Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4.

Theo đại diện Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 3, với mực nước tích được vào cuối năm 2020, nhà máy sẽ đảm bảo cấp nước cho hạ du vào mùa khô năm 2021, phát huy vai trò điều tiết nước của hồ chứa thủy điện.

(Nguồn: Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 3)