Hội nghị đã nghe dự thảo Báo cáo tổng kết công tác PCTT & TKCN năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 do các chủ hồ trình bày. Sau khi thảo luận, xem xét, hội nghị cơ bản thống nhất nội dung dự thảo Báo cáo tổng kết công tác PCTT & TKCN năm 2019, kết quả thực hiện công tác các tháng đầu năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ công tác các tháng còn lại năm 2020.

Thủy điện Buôn Kuốp tăng cường phòng chống thiên tai và cứu nạn
Ông Nguyễn Đức – Phó Giám đốc công ty Thủy điện Buôn Kuốp phát biểu tại Hội nghị

Năm 2019, các đơn vị quản lý vận hành nhà máy thủy điện cơ bản đã thực hiện tốt công tác PCTT & TKCN và việc triển khai thực hiện công tác PCTT & TKCN trong các tháng đầu năm và chuẩn bị cho mùa mưa lũ năm 2020 đảm bảo kế hoạch đề ra.

 

Đại diện lãnh đạo Ban chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông đề nghị các đơn vị quản lý vận hành tiếp tục tăng cường các biện pháp đảm bảo công tác PCTT & TKCN trong năm 2020; Quản lý, vận hành an toàn các hồ chứa trên địa bàn; Tuân thủ nghiêm túc các quy trình, quy định và văn bản pháp lý đã ban hành; Phối hợp tốt với các địa phương trong công tác PCTT & TKCN; Lắp đặt thêm các trạm đo mưa, đo nước để có thêm thông tin về tình hình thủy văn trên các khu vực liên quan; Chủ động ứng phó với các diễn biến, tình huống bất thường do thiên tai gây ra, có phương án để khắc phục kịp thời.

Thủy điện Buôn Kuốp tăng cường phòng chống thiên tai và cứu nạn
Các đại biểu thảo luận về Phương án phối hợp trong công tác PCTT&TKCN năm 2020

Hội nghị xem xét, thống nhất dự thảo hiệu chỉnh “Phương án phối hợp phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn” các hồ chứa Thủy điện Buôn Tua Srah, Buôn Kuốp, Srêpốk 3, Srêpốk 4 và Srêpốk 4A mùa lũ năm 2020 do các đơn vị quản lý vận hành dự thảo.

(Nguồn: Công ty Thủy điện Buôn Kuốp)