Khó khăn mùa khô hạn

 Trong các tháng đầu năm 2020 và đến thời điểm hiện tại, do ảnh hưởng của hiện tượng ElNino, tình hình thủy văn trên cả nước, khu vực Tây nguyên nói chung và lưu vực sông Srêpốk và các Nhà máy Thủy điện của Công ty Thủy điện Buôn Kuốp quản lý nói riêng không được thuận lợi. Lưu lượng nước về hồ chứa luôn ở mức thấp hơn so với lưu lượng về hồ trung bình nhiều năm, gây ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất điện. Công tác điều hành, sản xuất điện và điều tiết nước cho hạ du của công ty gặp không ít khó khăn, nhưng luôn được đảm bảo an toàn, đáp ứng tốt huy động của Điều độ Hệ thống điện Quốc gia, đủ nước cho các vùng hạ lưu.

Hồ chứa Thủy điện Buôn Tua Srah - thuộc quản lý vận hành của Công ty Thủy điện Buôn Kuốp, là hồ đầu nguồn điều tiết nước cho cả dòng sông Srêpốk. Hiện nay, thời tiết trên lưu vực hồ chứa Thủy điện Buôn Tua Srah tiếp tục khô hạn, lưu lượng nước về hồ chứa rất thấp (khoảng 15 m3/s), thấp hơn cùng kỳ và so với trung bình nhiều năm. Do đó, mực nước hồ Buôn Tua Srah đã suy giảm nhanh về gần mực nước chết. Mực nước hồ lúc 18h00 ngày 22/5 là 466.587m cao hơn mực nước chết (465m) chỉ 1.587m, lượng nước tích trữ trong hồ còn không đáng kể, trong khi mùa khô còn kéo dài hơn một tháng nữa. Đây là khó khăn rất lớn đối với công tác vận hành hồ chứa để đảm bảo cung cấp nước cho hạ du.

Thủy điện Buôn Kuốp khắc phục khó khăn mùa khô hạn
Mực nước hồ chứa Nhà máy thủy điện Buôn Tua Srah giảm thấp.

Nỗ lực vượt khó

Thực tế, sự vận hành của các Nhà máy Thủy điện phía hạ lưu và nhu cầu sử dụng nước cho sản xuất nông nghiệp trên địa bàn các địa phương dọc sông Srêpốk, hạ du hồ chứa Thủy điện Buôn Tua Srah là rất lớn vào sự điều tiết hồ chứa Thủy điện Buôn Tua Srah. Để đảm bảo cung cấp nước cho hạ du trong suốt mùa khô năm 2020, ngay từ đầu mùa khô, Công ty Thủy điện Buôn Kuốp đã chủ động làm việc với các huyện dọc sông Srêpốk, hạ lưu nhà máy để hàng tháng cập nhật nhu cầu sử dụng nước của các địa phương, từ đó kiến nghị với Trung tâm điều độ Hệ thống điện Quốc gia khai thác các tổ máy và nguồn nước theo phương án tối ưu để vừa đảm bảo nhu cầu cấp nước hạ du, vừa đảm bảo phát điện hiệu quả.

 

Bên cạnh đó, Công ty Thủy điện Buôn Kuốp thường xuyên phối hợp, hỗ trợ các địa phương ở hạ du Nhà máy Thủy điện Buôn Tua Srah để điều tiết hồ chứa nhằm gia tăng lượng nước cấp cho hạ du ở một số thời điểm có nhu cầu sử dụng nước nhiều để phục vụ sản xuất nông nghiệp. Công ty cũng đã kịp thời lên phương án chào giá hợp lý để các Tổ máy phải được huy động, nhằm mục tiêu cung cấp đủ nước cho người dân canh tác.

Trong thời gian qua, Công ty Thủy điện Buôn Kuốp đã vận hành Hồ chứa Thủy điện Buôn Tua Srah luôn tuân thủ quy định tại Quy trình vận hành liên hồ chứa trên sông Srêpốk. Kết quả sản lượng điện của Công ty tính từ đầu năm đến ngày 25/5/2020 là hơn 430 triệu kWh, đạt 18,1% kế hoạch năm (2.379 tỷ kWh).

Thủy điện Buôn Kuốp khắc phục khó khăn mùa khô hạn
Đập tràn Nhà máy Thủy điện Buôn Tua Srah cạn khô nước từ tháng 4/2020

Để công tác vận hành Hồ chứa đạt hiệu quả cao nhất, Công ty Thủy điện Buôn Kuốp đã thiết lập số điện thoại đường dây nóng 24/24h cho cả 3 nhà máy do Công ty quản lý vận hành, sẵn sàng nhận những phản hồi của nhân dân vùng hạ du các nhà máy. Đồng thời, xây dựng website để chính quyền, nhân dân hạ lưu theo dõi việc chạy, dừng máy theo thời gian thực, từ đó, các địa phương có thể chủ động trong công tác bơm nước tưới tiêu cũng như vận chuyển hàng hóa qua sông.

Công ty Thủy điện Buôn Kuốp luôn theo dõi diễn biến tình hình thời tiết trên lưu vực và thủy văn hồ chứa, cập nhật nhu cầu sử dụng nước của địa phương để kiến nghị với Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia (A0) khai thác nước hồ chứa Thủy điện Buôn Tua Srah vừa đáp ứng được nhu cầu nước tưới tiêu ở hạ du hồ chứa vừa đảm bảo phát điện hiệu quả.

(Nguồn: Công ty Thủy điện Buôn Kuốp)