(Theo VOV)

Thu mua cau bán cho Trung Quốc, kiếm hàng trăm triệu đồng mỗi vụ

Thu mua cau bán cho Trung Quốc, kiếm hàng trăm triệu đồng mỗi vụ

Không chỉ tạo công ăn việc làm cho hàng trăm lao động địa phương, nghề thu mua cau bán cho Trung Quốc còn giúp nhiều cơ sở ở Thanh Hóa kiếm được 500-700 triệu đồng mỗi vụ.