Để được cấp chứng nhận hữu cơ không phải đơn giản, nhưng các nhà cung cấp vẫn luôn khẳng định sản phẩm của mình là rau hữu cơ.

 

Nhu cầu sử dụng ngày càng cao của người tiêu dùng nên không ít các cửa hàng bày bán rau hữu cơ xuất hiện ngày càng nhiều hơn, trong đó, không ít là bán qua mạng.

Giữa ma trận mà thật giả cứ lẫn lộn thì người tiêu dùng rất khó để phân biệt đâu là sản phẩm hữu cơ thực sự.

(Theo VTC1)