Tổng số các loài động vật quý, hiếm tăng từ 365 loài (năm 1992) lên 418 loài (năm 2007); trong đó có 116 loài đang ở mức nguy cấp rất cao; 9 loài chuyển từ các mức nguy cấp (năm 2004) lên mức coi như đã tuyệt chủng.

Việt Nam cũng thuộc nhóm tiêu thụ chế phẩm từ động vật quý hiếm cao nhất thế giới. Việc nhập lậu, buôn bán mặt hàng này vẫn diễn ra bất chấp việc bị cấm và mức xử phạt có thể lên tới vài trăm triệu đồng. 

 

(Theo ANTV)