(Theo VOV)

Lên tận núi cao tìm cành hoa, quả lạ về ngắm chơi

Lên tận núi cao tìm cành hoa, quả lạ về ngắm chơi

Gần đây, những người cắm hoa tại nhà không mấy chuộng những loại đã quá phổ biến. Thay vào đó, những cành có quả, cành hoa độc lạ lại gây được chú ý và được nhiều người mua về cắm chơi.