Một số nhà vườn chuyên trồng cây Tết tại Văn Giang (Hưng Yên) đã uốn cây quýt theo hình lục bình và bán với giá 50 triệu đồng/cặp.

Mười loại quả cùng chín rộ trên... một thân cây