Ngày 27/12/2005, TP.HCM đã ra Quyết định số 6565/ về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch 1/5000 khu trung tâm đô thị mới Thủ Thiêm, thay thế Quyết định số 367/TTg ngày 4/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Hiệu lực pháp lý của văn bản này đang là vấn đề có nhiều quan điểm trái chiều trong dư luận.

Theo Quyết định phê duyệt quy hoạch xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm, được Thủ tướng Chính phủ ký ngày 4/6/1996, khu đô thị này có diện tích 930 ha. Trong đó, khu đô thị mới 770 ha và khu tái định cư có quy mô 160 ha.

Đến ngày 27/12/2005, TP.HCM đã ban hành Quyết định số 6565/QĐ-UBND, thay thế quyết định phê duyệt quy hoạch xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm của Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể, tại Điều 2 của Quyết định này ghi rõ: “Quyết định này thay thế Quyết định số 367/TTg ngày 4/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ”.

Quy hoạch Thủ Thiêm: TP. HCM dựa vào đâu để thay thế quyết định của Thủ tướng?
 

Cũng theo văn bản số 6565/QĐ-UBND, có 2 căn cứ quan trọng để ban hành Quyết định này. Đầu tiên là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1642/CP-CN ngày 24/11/2003, về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Căn cứ thứ 2 là ý kiến thẩm định của Bộ Xây dựng tại Công văn số 2055/BXD-KTQH, ngày 7/12/2004, về việc thỏa thuận điều chỉnh quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết Khu trung tâm đô thị mới Thủ Thiêm.

Được biết, công văn số 1642/CP-CN có nội dung truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ như sau: “Cho phép UBND TP.HCM tiến hành việc điều chỉnh quy hoạch chung (tỷ lệ 1/5000) khu trung tâm đô thị mới Thủ Thiêm, TP.HCM để phù hợp với tình hình thực tế…” và “Trong quá trình triển khai thực hiện Khu trung tâm đô thị mới Thủ Thiêm, UBND TP.HCM có báo cáo Thủ tướng Chính phủ”. Đồng thời, công văn này cũng giao Chủ tịch UBND TP.HCM xem xét, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung tỉ lệ 1/5000 trên cơ sở có ý kiến thẩm định của Bộ Xây dựng.

Quyết định mới của TP.HCM ban hành kèm theo nhiều thay đổi trong nội dung quy hoạch. Trong đó, quy mô khu trung tâm đô thị mới Thủ Thiêm được điều chỉnh từ diện tích 770 ha còn 737 ha. Bên cạnh đó, khu trung tâm đô thị mới Thủ Thiêm cũng được chia làm 2 khu: Khu đô thị phát triển mới 657 ha và khu chỉnh trang 80 ha.

Vấn đề kéo theo nhiều khúc mắc của người dân bị giải tỏa tại Thủ Thiêm chính là Quyết định số 6565/QĐ-UBND của TP.HCM không đề cập đến khu tái định cư như Quyết định trước đó mà Thủ tướng đã ký. Trong khi đó, ngày 22/2/2002, Phó Thủ tướng đương nhiệm đã ký văn bản cho phép UBND TP.HCM thu hồi 930 ha đất (gồm 770 ha để xây khu đô thị mới và 160 ha để xây dựng khu tái định cư) để giao cho Ban quản lý Đầu tư Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Nghi vấn được người dân đặt ra là 930 ha đất được thu hồi mà quy hoạch mới chỉ có 737 ha thì diện tích còn lại đi đâu?. Đây là câu hỏi lớn nhiều năm nay mà người dân vẫn chờ lời giải đáp chính thức.

Quốc Đại