Theo ban lãnh đạo PV Drilling, năm 2019 PV Drilling đã hoàn thành vượt chỉ tiêu đề ra khi đạt doanh thu 4.638 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế 189 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông của Công ty Mẹ là 184 tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước 506 tỷ đồng. Kế hoạch đặt ra trước đó của công ty là doanh thu 3.850 tỉ đồng và không thua lỗ.

Trong năm 2019, Ban lãnh đạo PV Drilling đã hoạt động tích cực, hiệu quả, tăng cường tìm kiếm việc làm, mở rộng thị trường cung cấp dịch vụ ra nước ngoài, đưa ra những giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh, từ đó PV Drilling đã có một năm với hoạt động sản xuất kinh doanh tương đối khởi sắc so với năm 2018.

Nổi bật, PV Drilling đã triển khai thành công công tác phát triển dịch vụ khoan ra nước ngoài với 4/6 giàn khoan làm việc tại Malaysia từ quý IV/2019, làm nền tảng cho việc tăng cường phát triển thêm một số dịch vụ ra nước ngoài. Bên cạnh đó, PV Drilling đã trúng thầu cung cấp giàn khoan nước sâu PV Drilling V cho Brunei Shell Petroleum (BSP) với hợp đồng 6 năm chắc chắn và 4 năm gia hạn…

PV Drilling chia cổ tức năm 2019 với tỷ lệ 10% bằng cổ phiếu
 

Năm 2020, PV Drilling đặt mục tiêu doanh thu 4,680 tỉ đồng và lãi ròng 68 tỉ đồng, lần lượt tăng 7% và giảm 63% so với năm 2019, nộp ngân sách Nhà nước 440 tỷ đồng. Kế hoạch kinh doanh năm 2020 được PV Drilling xây dựng trên cơ sở giá dầu thô trung bình ở mức 60 USD/thùng và chưa tính đến yếu tố ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và sự sụt giảm giá dầu.

Theo PV Drilling, để ứng phó với tình hình giá dầu lao dốc và thị trường chứng khoán còn nhiều bất ổn, PV Drilling sẽ nỗ lực tối đa để duy trì việc làm cho các giàn khoan sở hữu, đồng thời tăng cường kiểm soát ngân sách, tiếp tục cắt giảm mạnh chi phí sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh thu hồi công nợ, đảm bảo dòng tiền trong năm 2020.

Về kế hoạch phân phối lợi nhuận 2019, công ty dự kiến sẽ phát hành tối đa 42 triệu cổ phiếu để chi trả cổ tức, tỉ lệ 10%. Nguồn phát hành cổ phần từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2019. Thời gian phát hành dự kiến trong quý III hoặc quý IV/2020.

Bên cạnh đó, công ty sẽ điều chuyển thêm 1.968 tỉ đồng từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2019 sang quỹ đầu tư phát triển.

N.M