Petrovietnam dành ưu tiên cho thăm dò, khai thác dầu khí
Hội nghị Thăm dò, Khai thác Dầu khí năm 2021


Hội nghị đã đánh giá khái quát kết quả tìm kiếm, thăm dò, khai thác phát triển mỏ giai đoạn 2016-2020, đưa ra bài học kinh nghiệm và định hướng kế hoạch giai đoạn 2021-2025 và các năm tiếp theo.

Petrovietnam dành ưu tiên cho thăm dò, khai thác dầu khí
Đoàn chủ tịch điều hành hội nghị

Theo các báo cáo, năm 2020, mặc dù chịu tác động kép của đại dịch Covid-19 và suy giảm giá dầu nhưng Petrovietnam đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu gia tăng trữ lượng cũng như sản lượng khai thác dầu thô ở trong và ngoài nước. Trong năm, gia tăng trữ lượng đạt 15,02 triệu tấn quy dầu; sản lượng khai thác dầu thô trong nước và nước ngoài lần lượt đạt 9,65 triệu tấn và 1,8 triệu tấn.

Petrovietnam dành ưu tiên cho thăm dò, khai thác dầu khí
 Các đại biểu tham dự hội nghị
 


Trong 5 năm tới, tập đoàn sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm thăm dò nhằm gia tăng trữ lượng dầu khí, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên dầu khí trong nước, đồng thời tìm kiếm cơ hội TDKT dầu khí ở nước ngoài. Bên cạnh đó, việc đẩy mạnh thu hút và khuyến khích các nhà đầu tư nước ngoài và trong nước tham gia vào các hoạt động TDKT của tập đoàn, tăng cường nghiên cứu điều tra cơ bản và tìm kiếm thăm dò đối với các đối tượng phi truyền thống (khí hydrate, khí than, khí nông, khí đá phiến sét...).

Để thực hiện thành công chiến lược phát triển trong lĩnh vực TDKT, Petrovietnam kiến nghị các cấp có thẩm quyền, cơ quan quản lý Nhà nước về dầu khí có chủ trương nhất quán và ổn định cho công tác TDKT dầu khí; xây dựng nguồn quỹ phù hợp với tìm kiếm thăm dò; kiện toàn khung pháp lý về dầu khí theo hướng tạo điều kiện khuyến khích các nhà đầu tư triển khai công việc trong tình hình mới.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công thương Đặng Hoàng An nhấn mạnh, Petrovietnam phải luôn xác định rằng TDKT là cốt lõi trong các lĩnh vực cốt lõi của tập đoàn, từ đó có sự đầu tư mạnh mẽ hơn nữa. Bộ Công thương luôn đồng hành trong tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn của tập đoàn về các cơ chế, chính sách liên quan.

Petrovietnam dành ưu tiên cho thăm dò, khai thác dầu khí
 Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng phát biểu tại hội nghị


Tại hội nghị, Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh, tập đoàn luôn sẵn sàng về nguồn lực và tiềm lực để thực hiện các kế hoạch TDKT mang tính đột phá và quyết liệt. Tuy nhiên, sự phát triển của TDKT hiện đang đối mặt với rất nhiều khó khăn chủ quan và khách quan. Bên cạnh những khó khăn về điều kiện kỹ thuật, địa chất, tình hình triển khai thực địa, khó khăn trong cơ chế chính sách pháp luật về dầu khí đang ảnh hưởng rất lớn tới hoạt động TDKT. Petrovietnam kiến nghị các cấp có thẩm quyền sớm có sự điều chỉnh về cơ chế chính sách pháp luật về dầu khí phù hợp với tình hình mới, làm động lực cho các nhà đầu tư, tăng cường các hoạt động TDKT dầu khí, qua đó tạo ra các nguồn thu mới cho đất nước.

Về kế hoạch năm 2021 cũng như giai đoạn 2021 - 2025, ông Lê Ngọc Sơn - Phó Tổng Giám đốc Petrovietnam cho biết, tập đoàn đang cố gắng hết sức để thực hiện thành công kế hoạch với các mục tiêu chủ yếu là: Tập trung cho các dự án trọng điểm; tối đa các giá trị tài sản hiện có; phát triển các dự án mới để đạt mục tiêu gia tăng trữ lượng. Tập đoàn đã đưa ra nhiều nhóm giải pháp, trong đó có 3 nhóm giải pháp trọng tâm: Nâng cao năng lực quản trị, đặc biệt là nguồn lực con người; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng KHCN trong lĩnh vực TDKT; nhóm giải pháp về cơ chế chính sách, khung pháp lý để tạo môi trường thông thoáng cho các nhà đầu tư.