Hiện tại công cuộc chuyển đổ số đã lan tỏa và phủ sóng rộng khắp các lĩnh vực, các ngành nghề từ Trung ương đến địa phương, từ doanh nghiệp lớn, nhỏ, tư nhân đến doanh nghiệp nhà nước, từ trường học đến bệnh viện... “Chuyển đổi số” trở thành cụm từ được tìm kiếm nhiều trên Google, chỉ 0,4 giây sẽ cho ra trên 296 triệu kết quả. Các diễn đàn, hội thảo, tọa đàm về chuyển đổi số cũng liên tục được tổ chức… Tốc độ của cuộc đua “chuyển đổi số” đag diễn ra vô cùng mạnh mẽ.

Theo đại diện EVNGENCO 3, với định hướng rõ ràng từ Chính phủ, lãnh đạo ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), các đơn vị trong EVN nói chung và trong EVNGENCO 3 nói riêng đang quyết tâm về đích sớm trên đường đua chuyển đổi số.

Nhân lực - ‘chìa khoá’ chuyển đổi sổ của EVNGENCO 3
Nguồn lực là nhân tố then chốt vận hành chuyển đổi số thành công (Nguồn ảnh: Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân)

EVNGENCO 3 xác định nguồn lực là nhân tố then chốt vận hành chuyển đổi số. Việc nâng cấp hay đầu tư vào công nghệ, thiết bị có thể diễn ra nhanh chóng (chỉ cần có chi phí, nhà tư vấn). Tuy nhiên, việc trau dồi cho CBCNV những kỹ năng cần thiết trong tương lai để làm chủ công nghệ, làm chủ “robot” sẽ cần những nỗ lực dài hạn, liên tục để chuyển đổi tư duy, nâng cao nhận thức.

 
Nhân lực - ‘chìa khoá’ chuyển đổi sổ của EVNGENCO 3
Ông Lê Văn Danh - Tổng Giám đốc EVNGENCO 3 tham dự và phát biểu tại buổi đào tạo về chuyển đổi số

Theo nhận định của lãnh đạo tổng công ty, để chuyển đổi số thành công, về đích sớm so với tiến độ đề ra và nhận thức tầm quan trọng của nguồn lực trong tiến trình chuyển đổi số, ngoài sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo EVNGENCO 3/đơn vị thì cần thiết thực hiện nhiều biện pháp: Đào tạo và trang bị cho người lao động các kỹ năng cần thiết, năng lực sáng tạo và khả năng thích ứng nhanh với môi trường công nghệ thay đổi liên tục; Thay đổi tư duy, văn hóa để tập thể người lao động đồng lòng, cùng tham gia và quyết tâm cùng hướng đến mục tiêu chuyển đổi số.

“Tự mỗi người lao động trong EVNGENCO 3 và các đơn vị phải nắm rõ mục tiêu và ý nghĩa, tầm quan trọng của chuyển đổi số, những công việc, nhiệm vụ chuyển đổi số trong từng lĩnh vực phụ trách, thay đổi tư duy để mỗi một người lao động là một “chiến sĩ” trên mặt trận chuyển đổi số, là một đại sứ để lan tỏa tinh thần, sự nhiệt huyết về chuyển đổi số trong toàn thể người lao động EVNGENCO 3/đơn vị/bộ phận. Đây là những điều hết sức quan trọng và xác định nguồn nhân lực là “chìa khóa” thành công của công cuộc chuyển đổi số của EVNGENCO 3” - đại diện EVNGENCO 3 khẳng định.

Vĩnh Phú