Ngày 14/4, ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, ký ban hành quyết định về việc miễn, giảm giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh để giúp người dân vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, UBND Thừa Thiên - Huế quyết định miễn tiền sử dụng nước sạch sinh hoạt cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo. Đây là những đối tượng chịu nhiều ảnh hưởng trong đợt dịch.

Miễn 3 tháng tiền nước sinh hoạt cho hộ nghèo trong mùa dịch

Ngoài ra, các khu cách ly tập trung phòng, chống dịch bao gồm cả các khu cách ly tập trung là các cơ sở lưu trú được cơ quan có thẩm quyền quyết định thành lập; cơ sở thực hiện hoạt động khám, chữa và điều trị bệnh dịch Covid-19 cũng nằm trong diện miễn tiền sử dụng nước.

 

Các cá nhân, hộ gia đình có hợp đồng cung cấp nước sạch với Công ty Cổ phần cấp nước Thừa Thiên - Huế được giảm 10% giá nước sạch sinh hoạt.

Chủ tịch tỉnh cũng giao Công ty Cổ phần cấp nước Thừa Thiên - Huế xem xét, quyết định giảm giá nước sạch phi sinh hoạt theo quy định đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ; các tổ chức nhân đạo.

Thời hạn miễn, giảm tiền sử dụng nước được tính trong 3 tháng (tháng 4, 5 và 6/2020). Sau ngày 30/6, tùy tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid-19, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh xem xét việc tiếp tục miễn, giảm giá nước sạch sinh hoạt.

(Theo Zing)