(Theo Zing)

Sài Gòn alo cháo lòng... hàng nóng sốt, ship khắp thành phố

Sài Gòn alo cháo lòng... hàng nóng sốt, ship khắp thành phố

Hình thức giao dịch qua điện thoại đang trở nên phổ biến tại các chợ truyền thống ở TP.HCM, trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát trên địa bàn.