Bộ Tài chính vừa có dự thảo Nghị định biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) giai đoạn 2019-2022 mới có hiệu lực vào giữa tháng 1 gần đây.

Trong dự thảo lần này, Bộ Tài chính đưa ra các đề xuất cam kết xóa bỏ phần lớn thuế xuất, nhập khẩu các mặt hàng với các quốc gia tham gia hiệp định CPTPP.

Cụ thể, về cam kết thuế xuất khẩu, Việt Nam cam kết xóa bỏ thuế xuất khẩu đối với phần lớn các mặt hàng đang áp dụng thuế xuất khẩu, cơ bản theo lộ trình 5-15 năm sau khi Hhệp định có hiệu lực. Một số nhóm mặt hàng quan trọng như than đá, dầu mỏ và một số loại quặng, khoáng sản… (70 mặt hàng) sẽ được tiếp tục duy trì thuế xuất khẩu.

Với thuế nhập khẩu trong CPTPP, Việt Nam cam kết xóa bỏ gần 100% số dòng thuế.

Trong đó, 65,8% số dòng thuế sẽ có thuế suất 0% ngay khi hiệp định có hiệu lực; 86,5% thuế suất 0% vào năm thứ 4 kể từ khi hiệp định có hiệu lực; và đến năm thứ 11 kể từ khi hiệp định có hiệu lực, 97,8% số dòng thuế sẽ về 0%.

Các mặt hàng còn lại cam kết xoá bỏ thuế nhập khẩu với lộ trình xóa bỏ thuế tối đa vào năm thứ 16 hoặc theo hạn ngạch thuế quan.

Hơn 10 năm nữa thuế nhập khẩu ôtô, xăng dầu mới được xóa bỏ
Phải hơn 10 năm sau khi Hiệp định CPTPP chính thức có hiệu lực, thuế nhập khẩu ôtô con dung tích trên 3000cc mới được xóa bỏ. Ảnh minh họa: Tùng Tin.
 

Đáng chú ý, các mặt hàng dệt may, giày dép, gạo, phân bón sẽ được xóa bỏ thuế ngay khi hiệp định có hiệu lực. Trong khi đó, với một số mặt hàng như ôtô con có dung tích xi lanh từ 3.000 cc trở lên sẽ xoá bỏ thuế quan vào năm thứ 10. Sắt thép và xăng dầu sẽ được xóa bỏ thuế quan vào năm thứ 11 kể từ khi hiệp định có hiệu lực.

Các mặt hàng nhựa và sản phẩm nhựa; hóa chất và sản phẩm hóa chất; giấy, đồ gỗ... phần lớn xóa bỏ thuế ngay khi hiệp định có hiệu lực, một số loại xóa bỏ vào năm thứ 4 và thuốc lá điếu xóa bỏ thuế vào năm thứ 16.

Bộ Tài chính cho biết để thực hiện cam kết về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu của Việt Nam theo CPTPP, cơ quan này cần xây dựng và ban hành Nghị định biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam theo từng giai đoạn, trước mắt là cho giai đoạn từ 14/1/2019 đến hết 31/12/2022.

Nghị định này nhằm thực hiện đúng cam kết của Việt Nam tại CPTPP, đảm bảo tính tương thích của Nghị định với điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết, bao gồm việc tuân thủ Hiệp định Hải quan ASEAN.

Đồng thời, tuân thủ đúng quy định của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu về thẩm quyền ban hành các biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt, phù hợp với quy định tại Luật Hải quan năm 2014, tuân thủ nguyên tắc xây dựng thuế suất khi chuyển đổi trong Hiệp định CPTPP, đảm bảo lợi ích và bảo lưu cam kết thuế quan của Việt Nam...

Trước đó, Hiệp định CPTPP đã được ký vào ngày 8/3/2018, được Quốc hội phê chuẩn tại vào ngày 12/11/2018 và đã chính thức có hiệu lực với Việt Nam từ ngày 14/1 vừa qua.

Như vậy, theo lộ trình Nghị định mà cơ quan quản lý đang soạn thảo, phải hơn 10 năm nữa thuế quan với các mặt hàng ôtô dung tích trên 3.000 cc hay xăng dầu mới được xóa bỏ.

(Theo Zing)