- Sở Công thương Quảng Ninh cho biết sẽ lập Đoàn tổ chức kiểm tra, xác minh các thông tin để làm rõ vi phạm của các đơn vị trong “hiệp hội gas Quảng Ninh”.

Sau khi Báo VietNamNet phản ánh về việc một số tổng đại lý phân phối gas tại Quảng Ninh tự ý lập hội rồi đưa ra chế tài xử phạt các đại lý nhỏ, hôm nay, Sở Công thương Quảng Ninh đã ra văn bản số 3373/SCT-QLTM về vi phạm quy định hoạt động kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) của đơn vị trên địa bàn.

Kiểm tra sai phạm của 'hiệp hội' gas không phép
 Biên bản xử phạt của hiệp hội gas với một đại lý cấp 2 nhưng không có dấu đỏ.

Theo văn bản của Sở Công thương, ngày 8/5, ông Lê Quảng Phong (GĐ Công ty CP dịch vụ thương mại Quảng Phong) trình Sở hồ sơ đề nghị công nhận Ban Vận động thành lập Hiệp hội gas Quảng Ninh do chính ông Phong đứng tên.

 

Ngay sau đó ngày 10/5, Sở Công thương có văn bản 1281/SCT-QLTM trả lời, trong văn bản nêu rõ: “Trước mắt giữ nguyên và không đặt vấn đề công nhận mới các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, không công nhận hội có tính chất đặc thù có vi phạm hoạt động trong tỉnh, huyện, xã. Không nhất thiết thành lập các hội cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã tương ứng với hội Trung ương”. Do đó, Sở Công thương đề nghị ông Lê Quảng Phong và các doanh nghiệp kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn trước mắt xem xét gia nhập và tham gia hoạt động  cùng Hiệp hội doanh nghiệp Quảng Ninh.

Kiểm tra sai phạm của 'hiệp hội' gas không phép
Văn bản từ chối thành lập hiệp hội gas Quảng Ninh của Sở Công Thương.

Tiếp đó, Sở Công thương có văn bản số 3339/SCT-QLTM1 báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, Bộ Công thương về việc báo cáo dấu hiệu vi phạm pháp luật của một số đơn vị hoạt động kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng và người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo lực lượng chức năng làm rõ vi phạm của “tổ chức” trên và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đồng thời Sở Công thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng thành lập Đoàn tổ chức kiểm tra, xác minh các thông tin để làm rõ vi phạm của các đơn vị trong “Hiệp hội gas Quảng Ninh”.

Phạm Công