Hàng không Việt Nam tăng trưởng nóng?
 

(Theo Zing)