Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị An toàn An ninh Sức khỏe Môi trường (HSSE Forum) của Sapura OMV tổ chức tại Malaysia.

Giàn khoan tự nâng PV Drilling II

Theo đó, trong thời gian tham gia cung cấp dịch vụ cho chiến dịch khoan này, giàn khoan tự nâng PV Drilling II đã đạt được 191.796 giờ công làm việc an toàn, ghi nhận 5.303 Thẻ quan sát an toàn, không xảy ra sự cố về An toàn An ninh Sức khỏe Môi trường bao gồm cả sự cố cận nguy (Near Miss), sự cố sơ cấp cứu (FAC), sự cố cần ghi nhận (Recordable Incident), sự cố môi trường (Environmental Spill) hay sự cố gây mất thời gian lao động (LTI).

Thành tích an toàn tuyệt đối này đã góp phần quan trọng vào việc hoàn thành mục tiêu ATANSKMT của khách hàng Sapura OMV trong năm 2019. Đây là một minh chứng rõ ràng về sự cam kết của lãnh đạo về công tác an toàn cũng như Văn hóa an toàn của giàn khoan tự nâng PV Drilling II nói riêng và PV Drilling nói chung.

 

Đại diện PV Drilling nhận Biểu trưng từ Sapura OMV

Biểu trưng từ Sapura OMV

Sau khi hoàn thành chiến dịch khoan cho Sapura OMV, giàn PV Drilling II trở về Việt Nam và cũng đã kết thúc chiến dịch khoan 70 ngày cho Công ty Dầu khí Việt Nhật (JVPC) với thành tích an toàn tuyệt đối và hiệu suất hoạt động rất cao. Hiện nay, Giàn đã trở lại Malaysia để thực hiện hợp đồng khoan với Petronas.

(Nguồn Pvdrilling)