Theo đó, từ 15h hôm nay, giá xăng E5 và dầu mazut giữ nguyên. Giá dầu diesel giảm 240 đồng/lít, dầu hỏa giảm 82 đồng/lít. Giá xăng RON 95 tăng 192 đồng/lít.

Như vậy, giá xăng E5 không cao hơn 14.409 đồng/lít, xăng RON 95 không cao hơn 15.114 đồng/lít.

Giá dầu diesel không cao hơn 11.961 đồng/lít, dầu hỏa không cao hơn 10.125 đồng/lít. Dầu mazut không cao hơn 11.183 đồng/kg.

Để kiềm chế giá xăng dầu, tại kỳ điều hành này liên Bộ Công Thương - Tài chính đã chi mạnh Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Tăng giá xăng từ 15h chiều nay, vượt trên 15.000 đồng/lít
Giá xăng được kiềm chế đà tăng nhờ chi mạnh quỹ bình ổn giá 
 

Liên Bộ Công Thương - Tài Chính quyết định không trích lập Quỹ bình ổn giá đối với xăng E5RON92, giảm mức trích lập Quỹ đối với các loại xăng dầu khác; tăng mức chi Quỹ đối với các loại xăng và dầu mazut để giữ ổn định giá bán lẻ đối với xăng E5RON92 và dầu mazut, giảm giá đối với dầu diesel và dầu hỏa, hạn chế mức tăng đối với xăng RON95.

Cụ thể, không trích lập Quỹ Bình ổn giá đối với xăng E5RON92 (kỳ trước trích 100 đồng/lít), xăng RON95 trích lập ở mức 100 đồng/lít (kỳ trước trích 200 đồng/lít), dầu diesel ở mức 400 đồng/lít (kỳ trước trích 500 đồng/lít), dầu hỏa ở mức 200 đồng/lít (kỳ trước trích 300 đồng/lít) và dầu mazut trích lập ở mức 100 đồng/kg (kỳ trước trích 300 đồng/lít).

Đồng thời, tăng chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu. Chi sử dụng Quỹ đối với mặt hàng xăng E5RON92 ở mức 1.295 đồng/lít (kỳ trước chi 932 đồng/lít), xăng RON95 ở mức 670 đồng/lít (kỳ trước là 479 đồng/lít), dầu hỏa ở mức 0 đồng/lít (kỳ trước là 100 đồng/lít), dầu mazut ở mức 453 đồng/kg (kỳ trước 300 đồng/kg); dầu diesel ở mức 0 đồng/lít (như kỳ trước). 

H.Duy

Có gì ở quốc gia bán xăng rẻ nhất thế giới

Có gì ở quốc gia bán xăng rẻ nhất thế giới

Giá 1 lít xăng ở đây có khi còn không bằng 1 cốc trà đá.