Cụ thể, từ 16h30 ngày 2/7, xăng RON95-III tăng 383 đồng/lít, xăng E5RON92 tăng 420 đồng/lít, dầu diesel tăng 292 đồng/lít, dầu hỏa tăng 326 đồng/lít, dầu mazut tăng 105 đồng/kg.

Như vậy, xăng E5RON92 không cao hơn 19.653 đồng/lít, xăng RON95-III không cao hơn 20.517 đồng/lít.

Dầu diesel không cao hơn 16.949 đồng/lít, dầu hỏa không cao hơn 15.937 đồng/lít, dầu mazut không cao hơn 15.220 đồng/kg.

Giá xăng đồng loạt tăng sau 3 lần giảm
Giá xăng tăng sau 3 kỳ giảm liên tiếp
 

Theo Bộ Công Thương, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 2/7 có xu hướng tăng khá cao và lên mức 67,690 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92; 69,315 USD/thùng xăng RON95; 76,110 USD/thùng dầu diesel,...

Tại kỳ điều hành này, để tăng giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu ở mức hợp lý, liên bộ thực hiện giảm mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với xăng E5RON92 xuống mức 200 đồng/lít (kỳ trước trích 300 đồng/lít; trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng RON95 và các loại dầu xuống mức 700 đồng/lít (kỳ trước trích 700 đồng/lít).

Đồng thời, không chi Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Với việc tăng giá hôm nay, giá xăng dầu đã kết thúc 3 kỳ liên tiếp giảm.

L.Bằng