Cụ thể, giá xăng E5  giảm 401 đồng/lít; xăng RON95-III giảm 308 đồng/lít. 

Các loại dầu giảm ở mức khá. Cụ thể, dầu diesel giảm 882 đồng/lít; dầu hỏa giảm 674 đồng/lít; dầu mazut giảm 657 đồng/kg.

Như vậy, giá xăng E5 không cao hơn 10.942 đồng/lít; xăng RON95-III không cao hơn 11.631 đồng/lít. Giá dầu diesel không cao hơn 9.941 đồng/lít; dầu hỏa không cao hơn 7.965 đồng/lít; dầu mazut không cao hơn 8.670 đồng/kg. 

Giá xăng giảm 8 lần liên tiếp, xuống thấp nhất 13 năm qua
Giá xăng dầu tiếp tục giảm lần thứ 8 liên tiếp.
 

Tại kỳ điều hành này, liên Bộ tiếp tục duy trì việc trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu ở mức khá cao. Cụ thể, thực hiện trích lập Quỹ bình ổn giá đối với xăng E5RON92 ở mức 400 đồng/lít; xăng RON95 ở mức 1.400 đồng/lít, dầu hỏa và dầu diesel ở mức 1.600 đồng/lít; dầu mazut trích lập ở mức 500 đồng/kg.

Theo Bộ Công Thương, giá bình quân các sản phẩm xăng dầu ở mức 18,477 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 2,166 USD/thùng so với kỳ trước); 19,735 USD/thùng xăng RON95 (giảm 1,532 USD/thùng so với kỳ trước)...

Đây là lần giảm thứ 8 liên tiếp từ đầu năm 2020 đến nay, đưa giá xăng về mức thấp nhất trong 13 năm qua. 

H.Duy

Giá xăng dầu khó giảm sâu vì quy định cứng không dễ thay đổi

Giá xăng dầu khó giảm sâu vì quy định cứng không dễ thay đổi

Giá xăng nhập về đến Việt Nam chỉ khoảng hơn 3.300 đồng/lít, nhưng các chi phí cố định khác khiến giá xăng có giá bán trên 11.000 đồng/lít.