EVNGenco 3 tổ chức hội nghị đại biểu người lao động
Toàn cảnh Hội nghị NLĐ Tổng Công ty

Hội nghị đã nghe và thảo luận, góp ý các Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2018 - 2020; phương hướng nhiệm vụ năm 2020 - 2022 của Tổng Công ty Phát điện 3, Báo cáo công tác thi đua khen thưởng; việc giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của Tổng Công ty năm 2018 - 2020; Báo cáo kết quả tổ chức Hội nghị NLĐ năm 2020 của các đơn vị trực thuộc; Báo cáo tình hình trích lập và sử dụng quỹ khen thưởng, phúc lợi Công ty mẹ; trích nộp kinh phí công đoàn, đóng BHXH, BHYT, BHTN; công khai các chỉ tiêu về tài chính liên quan đến NLĐ giai đoạn 2018 - 2020.   

Giai đoạn từ năm 2018 đến tháng 05/2020, Tổng Công ty đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ kế hoạch được giao, cụ thể: Các nhà máy vận hành ổn định, tin cậy, sản lượng điện hàng năm đạt hơn 33 tỷ kWh, đáp ứng tốt phương thức huy động của Điều độ HTĐ Quốc gia, từng bước chủ động trong việc cung cấp nhiên liệu than cho các nhà máy điện than, đóng góp quan trọng trong việc đảm bảo an ninh năng lượng.

Trong công tác đầu tư xây dựng, Tổng Công ty đã chỉ đạo, thúc đẩy các dự án đang triển khai nhằm hoàn thành các mốc tiến độ theo yêu cầu của EVN; điển hình như: Hoàn thành đưa vào vận hành thương mại Nhà máy điện mặt trời Vĩnh Tân 2, khánh thành dự án Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4, vận hành thương mại dự án Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 MR sớm hơn tiến độ khoảng 3 tháng…;   

Đặc biệt, đối với Dự án Trung tâm Điện lực Long Sơn, ngày 23/4/2020, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý bổ sung Trung tâm Điện lực Long Sơn giai đoạn 1 (một nhà máy điện 1.200 - 1.500 MW) vào Quy hoạch điện VII điều chỉnh. Theo đó, Tổng Công ty đang phối hợp với các bên triển khai công tác liên quan đến chuẩn bị đầu tư. Tổng Công ty thực hiện đạt chỉ tiêu lợi nhuận được ĐHĐCĐ thông qua, đảm bảo công tác quản trị công ty cổ phần đại chúng; ổn định công tác tổ chức, nhân sự, chất lượng nguồn nhân lực, đời sống tinh thần NLĐ ngày càng nâng cao; việc làm và thu nhập được đảm bảo.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng được thông qua Báo cáo sơ kết kết tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty trong 6 tháng đầu năm 2020 và trọng tâm công tác SXKD-ĐTXD các tháng cuối năm 2020.

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2020, sản lượng điện sản xuất của Tổng Công ty là 14.136 tỷ kWh, đạt 39,98% so với kế hoạch; hoàn thành tốt nhiệm vụ cung ứng điện cho Hệ thống trong cao điểm mùa khô năm 2020, nhất là trong thời gian giảm lưu lượng cung cấp khí. Công tác bảo vệ môi trường tại các Nhà máy điện được đảm bảo, công tác quản lý tro xỉ tại các nhà máy nhiệt điện than được kiểm soát tốt. Kết quả sản xuất kinh doanh ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2020 là 17.128 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 374 tỷ đồng.

 
EVNGenco 3 tổ chức hội nghị đại biểu người lao động
Ông Đinh Quốc Lâm - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, ông Đinh Quốc Lâm - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Phát điện 3  ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương kết quả đạt được của Tổng Công ty trong các năm vừa qua và những tháng đầu năm 2020.

EVNGenco 3 tổ chức hội nghị đại biểu người lao động
Đại diện tập thể lao động và NSDLĐ ký kết TƯLĐTT Tổng Công ty

Ông Vũ Quang Sáng - Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty và ông Lê Văn Danh - Tổng Giám đốc Tổng Công ty đã ký kết Thoả ước lao động tập thể.

EVNGenco 3 tổ chức hội nghị đại biểu người lao động
Các cá nhân nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Tổng Công ty cũng đã tổ chức biểu dương, công bố quyết định và trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ông Cao Minh Trung - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty và bà Nguyễn Thị Hải Yến - Trưởng Ban Tổ chức và Nhân sự vì đã có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2015-2020.

(Nguồn: EVNGenco 3)