Doanh thu hơn 685 nghìn tỷ đồng, PVN vượt mức nhiều chỉ tiêu kế hoạch 2019
Một dự án năng lượng tại tỉnh Thái Bình của PVN

Thông tin từ PVN ngày 5/12/2019 cho biết, các chỉ tiêu còn lại đều hoàn thành vượt mức từ 5-8% kế hoạch đề ra, như: khai thác dầu trong nước vượt 7,5%, khai thác khí vượt 8,0%, sản xuất đạm vượt 8,0%, sản xuất điện vượt 5,5%, xăng dầu vượt 6,2%).

Trong đó, sản xuất điện 11 tháng năm 2019 ước đạt 20,61 tỷ kWh, bằng 95,4% kế hoạch năm. Sản xuất đạm 11 tháng năm 2019 ước đạt 1,416 triệu tấn, bằng 97,9% kế hoạch năm. Sản xuất xăng dầu 11 tháng năm 2019 ước đạt 10,523 triệu tấn, bằng 92,7% kế hoạch năm.

Đặc biệt, tổng doanh thu toàn Tập đoàn 11 tháng 2019 ước đạt 685,01 nghìn tỷ đồng, Dự kiến cả năm đạt 708,5 nghìn tỷ đồng, vượt 16% kế hoạch năm. Nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 97,21 nghìn tỷ đồng, vượt 11,1% kế hoạch năm. Dự kiến cả năm đạt 104 nghìn tỷ đồng, vượt 18,8% kế hoạch năm.

 

Các hoạt động khoa học công nghệ, đào tạo được triển khai theo kế hoạch đề ra; công tác an ninh, an toàn dầu khí, an toàn môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ trên các công trình dầu khí được giám sát chặt chẽ và thực hiện nghiêm túc. Công tác an sinh xã hội tiếp tục được tích cực triển khai thực hiện theo cam kết. Công tác truyền thông và xây dựng văn hóa doanh nghiệp đã bám sát nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đời sống doanh nghiệp, góp phần nâng cao hình ảnh, thương hiệu Petrovietnam.

Doanh thu hơn 685 nghìn tỷ đồng, PVN vượt mức nhiều chỉ tiêu kế hoạch 2019
Làm việc trên giàn khoan giữa biển.

Năm 2019, hoạt động sản xuất kinh doanh của PVN gặp không ít tác động bất lợi từ yếu tố bên ngoài. Tình hình hoạt động trên biển có những diễn biến phức tạp, ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động tìm kiếm thăm dò dầu khí của Tập đoàn, cũng như ảnh hưởng đến việc kêu gọi, xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực tìm kiếm thăm dò dầu khí. Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung chưa hạ nhiệt, giá dầu trung bình thế giới giảm; khai thác ở các mỏ chủ lực trong năm 2019 đang trong giai đoạn suy kiệt, sản lượng giảm mạnh... ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của PVN.

Với quyết tâm hoàn thành mục tiêu đề ra của năm 2019, PVN đã phát huy tối đa và hiệu quả mọi nguồn lực, thực hiện đồng bộ các giải pháp ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2019. Các đơn vị thành viên đã tập trung thực hiện đồng bộ 5 nhóm giải pháp để đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019.

Q.Hiếu