Đánh giá kết quả của cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, ông Trần Hữu Bình - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, cho biết, không ít doanh nghiệp vẫn còn tư tưởng “bao cấp”, chạy theo cơ chế “xin - cho”.

Sau hơn 7 năm triển khai thực hiện Cuộc vận động, người tiêu dùng Việt Nam đã nhận thức sâu sắc mục đích, ý nghĩa Cuộc vận động và thay đổi hành vi tiêu dùng theo hướng ưu tiên mua sắm hàng sản xuất trong nước thay cho việc mua sắm hàng ngoại đã tồn tại lâu nay. Tại các vùng nông thôn, người dân đã bắt đầu quen dùng và ưa chuộng hàng sản xuất trong nước.

Tuy nhiên, theo ông Bình, vẫn còn doanh nghiệp chưa phát huy vai trò, trách nhiệm của doanh nghiệp trong thực hiện Cuộc vận động, chưa sản xuất ra sản phẩm hàng hóa, dịch vụ đảm bảo chất lượng, giá cả thấp, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.

Doanh nghiệp vẫn còn tư tưởng 'bao cấp'

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Thậm chí không ít doanh nghiệp vẫn còn tư tưởng “bao cấp”, chạy theo cơ chế “xin - cho”, chưa chú trọng đầu tư, nâng cao hàm lượng khoa học - công nghệ, giá trị gia tăng của sản phẩm hàng hóa, dịch vụ; chưa thực hiện đầy đủ cam kết về sản phẩm hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho người tiêu dùng, làm ăn “chụp giật”. 

 

Sự liên kết giữa các doanh nghiệp trong cùng lĩnh vực cũng như giữa các lĩnh vực sản xuất và nhà phân phối chưa chặt chẽ, thống nhất,... Công tác quản lý thị trường, hải quan, thuế; đấu tranh chống hàng nhập lậu, hàng giả, hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm còn nhiều hạn chế, bất cập.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Thiện Nhân Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết, cuộc vận động đã làm thay đổi nhận thức của người dân về hàng Việt và ưu tiên dùng hàng Việt, chứng tỏ thói quen tiêu dùng của nhiều người đã thay đổi theo hướng ưu tiên dùng hàng Việt.

Doanh nghiệp vẫn còn tư tưởng 'bao cấp'
Các DN tham gia ký kết hợp tác ưu tiên sử dụng sản phẩm dịch vụ của nhau 

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lưu ý Ban chỉ đạo Cuộc vận động các cấp tham mưu cho cấp ủy phát huy trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Cuộc vận động trong giai đoạn mới, đồng thời nghiên cứu đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền, phối hợp giữa các giải pháp triển khai Cuộc vận động và công tác của bộ, ngành, đoàn thể liên quan để tăng tính hiệu quả, tính đồng bộ trong quá trình thực hiện. 

Cũng tại hội nghị, 32 Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương đã tiến hành ký kết hợp tác ưu tiên sử dụng sản phẩm dịch vụ của nhau giữa đại diện các doanh nghiệp.

Ký kết này hướng đến mục tiêu năm 2020 có 100% người tiêu dùng và doanh nghiệp biết đến Cuộc vận động; 100% các tỉnh, thành phố triển khai xây dựng điểm bán hàng Việt Nam cố định, bền vững.

D.Anh