Đại hội Đảng bộ Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ III

Khai mạc đại hội, ông Lê Minh Chuẩn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn nhấn mạnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, lãnh đạo toàn Đảng bộ, cán bộ, đảng viên và người lao động trong tập đoàn phát huy truyền thống “kỷ luật và đồng tâm”, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; không ngừng đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh; xây dựng Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam phát triển bền vững.

Đại hội Đảng bộ Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ III

Ông Đặng Thanh Hải - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn đã trình bày Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn TKV nhiệm kỳ 2015- 2020. Nhiệm kỳ vừa qua, TKV đã “Vượt khó - Bứt phá - Về đích và Hoàn thành ngoạn mục” tất cả các chỉ tiêu chủ yếu đề ra. Kết quả 5 năm 2016 - 2020: tổng doanh thu dự kiến đạt 613,9 ngàn tỷ đồng, tăng bình quân 7,9%/năm; tổng lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 17,9 ngàn tỷ đồng, bình quân 3,6 ngàn tỷ đồng/năm; nộp Ngân sách Nhà nước ước đạt 84,5 ngàn tỷ đồng, bình quân 16,9 ngàn tỷ đồng/năm; năng suất lao động tăng bình quân 12%/năm; tốc độ tăng tiền lương bình quân 9,2%/năm.

Đặc biệt năm 2019, TKV đạt tăng trưởng ấn tượng, cho thấy sự khởi sắc trong hoạt động SXKD của Tập đoàn trên tất cả các khối lĩnh vực sản xuất. Theo đánh giá của Bộ Công Thương, Tập đoàn Công nghiệp Than -Khoáng sản Việt Nam là đơn vị đạt tăng trưởng cao nhất trong khối ngành công nghiệp khai khoáng của Việt Nam.

Đại hội Đảng bộ Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ III

Bước sang nhiệm kỳ mới 2020 - 2025, nhiệm vụ hàng đầu của Đảng bộ Tập đoàn TKV là lãnh đạo Tập đoàn các Công ty TKV hoàn thành nhiệm vụ chính trị hằng năm, kế hoạch 5 năm 2021-2025, chiến lược phát triển TKV giai đoạn 2015-2025, tầm nhìn 2030 góp phần đảm bảo an ninh quốc phòng, an ninh năng lượng quốc gia và hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước; đảm bảo đủ việc làm và thu nhập của NLĐ, phấn đấu hoàn thành tốt mục tiêu: “An toàn - Phát triển - Hiệu quả”.

 

Một số chỉ tiêu phấn đấu cụ thể trong nhiệm kỳ như sau: tổng doanh thu đạt 760 ngàn tỷ đồng (tăng 25% so với thực hiện giai đoạn 2015-2020, bình quân tăng 5%/năm); lợi nhuận 17,5 ngàn tỷ đồng, bình quân 3,5 ngàn tỷ đồng/năm; nộp ngân sách tăng 5%/năm; đảm bảo đủ việc làm cho người lao động, thu nhập bình quân tăng 5-7%/năm; chăm lo, thực hiện tốt các chế độ chính sách, phúc lợi và nhà ở cho người lao động.

Tại đại hội, ông Khuất Mạnh Thắng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn đã trình bày Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn khóa II.

Đại hội Đảng bộ Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ III
Đại hội Đảng bộ Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ III

Sau khi tiến hành công tác bầu cử, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 33 đồng chí.

Tại phiên họp lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn khóa mới đã tiến hành bầu Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy. Kết quả, ông Lê Minh Chuẩn tái đắc cử Bí thư Đảng ủy TKV khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%. 

Trong phiên làm việc buổi chiều cùng ngày, Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III; đồng thời thông qua tổng hợp các ý kiến tham gia góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội XIII, dự thảo Báo cáo Đại hội III Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương. Với sự đồng thuận và nhất trí cao, 100% các đại biểu tham dự đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tập đoàn TKV lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.  

Thúy Ngà