Liên quan đến vấn đề thời gian qua trên phương tiện truyền thông đại chúng đã đưa thông tin liên quan đến việc buôn bán và sử dụng hoạt chất hoạt chất paraquat tại Việt Nam, Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NN-PTNT) cho biết, phía Cục đã tham mưu và trình Bộ NN-PTNTloại bỏ 14 hoạt chất với 1.706 tên thương phẩm thuốc BVTV có nguy cơ cao ảnh hưởng đến sức khỏe con người, vật nuôi và môi trường ra khỏi Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam. 

Đây là nỗ lực rất lớn của Bộ, Cục BVTV và các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thuốc BVTV tại Việt Nam. Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thuốc BVTV đã tuân thủ các quyết định về việc loại bỏ thuốc BVTV như: không nhập khẩu và ngừng sản xuất, gia công, đóng gói tất cả các thuốc BVTV theo đúng lộ trình quy định. Riêng đối với hoạt chất paraquat, ngừng kinh doanh kể từ ngày 8/2/2019. 

Tuy nhiên, ngày 02/01/2019, Hiệp hội doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh thuốc BVTV Việt Nam (VIPA) có văn bản gửi Bộ NN-PTNT, Cục BVTV đề nghị tìm cách tháo gỡ, giải quyết các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện quyết định loại bỏ thuốc BVTV của Bộ NN-PTNT. 

'Đặc cách' bán hoá chất cấm, chỉ là tính đến lợi ích doanh nghiệp
Paraquat là một trong 14 hoạt chất đã được loại bỏ khỏi danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam vì có nhiều báo cáo chất này có tác động không tốt đến môi trường

Trên cơ sở đó, ngày 20/02/2019, Cục BVTV đã tổ chức cuộc họp với VIPA và các doanh nghiệp kinh doanh thuốc BVTV có chứa hoạt chất paraquat để có giải pháp phù hợp đối với đề xuất của Hiệp hội và các doanh nghiệp nêu trên.

Theo đó, tại cuộc họp, các doanh nghiệp kiến nghị đối với các nguyên liệu thuốc BVTV (paraquat) đề nghị cho tái xuất theo đúng quy định hiện hành. Một số ít các thuốc BVTV thành phẩm (khoảng 208 tấn) đã được đóng gói sẵn, còn hạn sử dụng đang lưu thông trên thị trường đề nghị được sử dụng thêm một thời gian đến khi chính thức loại bỏ hoạt chất trên ra khỏi Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam. 

 

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp đã thống nhất giao Công ty TNHH An Nông làm đầu mối để tái xuất khẩu thuốc BVTV chứa hoạt chất paraquat.

Trước những kiến nghị trên, Cục BVTV đã kiểm tra, giám sát và chỉ đạo các địa phương hướng dẫn các doanh nghiệp tuân thủ đúng các quy định trong việc buôn bán và sử dụng thuốc BVTV có chứa hoạt chất này. Đến nay, nguyên liệu paraquat đã tái xuất 100% ra khỏi lãnh thổ Việt Nam.

Để xử lý dứt điểm vấn đề trên, Cục BVTV đã và đang tiến hành rà soát, tổng hợp để sớm hoàn thiện dự thảo Thông tư mới ban hành Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng, cấm sử dụng tại ViệtNam. 

Trao đổi với báo chí về vấn đề trên, Cục trưởng Cục BVTV Hoàng Trung khẳng định, không có chuyện chúng tôi đặc cách cho bất kỳ một doanh nghiệp nào cả. Ở đây phải tính đến lợi ích của doanh nghiệp khi lượng thuốc thành phẩm, đã đóng gói còn rất ít không thể xuất đi được; cũng khó thu hồi (vì chủ yếu nằm ở các đại lý); việc tiêu hủy tốn kém và không đơn giản trong khi để doanh nghiệp, người dân tự xử lý thì có thể tác động đến môi trường nên trên cơ sở kiến nghị của doanh nghiệp và VIPA Cục mới có văn bản 613 yêu cầu các doanh nghiệp xử lý dứt điểm lượng thuốc thành phẩm tồn đọng đến 30/9/2019.

Theo Cục trưởng Hoàng Trung, Paraquat là hoạt chất đã được sử dụng ở Việt Nam từ những năm 1990, sau khi có những báo cáo đánh giá tác động đến môi trường, Cục đã chủ động trình Bộ NN-PTNT ra quyết định loại bỏ ra khỏi danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam. Ngoài Paraquat còn có 13 loại hoạt chất khác cũng đã được loại bỏ cho thấy Cục BVTV đã rất quyết liệt trong vấn đề này.

Bảo Phương