Công ty Yanmar Symbiosis thuộc Công ty TNHH Yanmar, lần đầu tiên với tư cách là nhà sản xuất thiết bị nông nghiệp Nhật Bản đạt Chứng nhận “GLOBALG.A.P." cho hoạt động nuôi trồng thủy canh rau diếp tại nông trại Yanmar Green (TP. Ritto, tỉnh Shiga, Nhật Bản).

Công ty Yanmar Symbiosis lần đầu đạt Chứng nhận GLOBALG.A.P

"GLOBALG.A.P." là một chứng nhận mà hầu hết các công ty logistic lớn trên thế giới yêu cầu ở các nhà sản xuất, đặc biệt là ở các nước phương Tây. Tại Nhật Bản, Bộ Y tế - Lao động và Phúc lợi xã hội đang cân nhắc việc thể chế hóa công tác kiểm soát vệ sinh phù hợp với các nguyên tắc của Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP) để đạt được mục tiêu "tiêu chuẩn hóa quốc tế về quản lý vệ sinh thực phẩm".

Công ty TNHH Yanmar lần đầu tiên với tư cách là nhà sản xuất thiết bị nông nghiệp Nhật Bản mới đây đã đạt được Chứng nhận "GLOBALG.A.P.", một tiêu chuẩn toàn cầu về "an toàn thực phẩm", "bảo vệ môi trường" và "an toàn lao động" cùng với việc kiểm soát chặt chẽ quy trình sản xuất.

Công ty Yanmar Symbiosis lần đầu đạt Chứng nhận GLOBALG.A.P
 

Công ty TNHH Yanmar Symbiosys là đơn vị quản lý nông trại Yanmar Green, được Tập đoàn Yanmar thành lập trong năm 2014 và được công nhận là công ty con đặc biệt vào tháng 10/2014 với mục tiêu hiện thực hóa một xã hội cộng sinh nhằm thúc đẩy cơ hội việc làm cho người khuyết tật.

Tại Trung tâm Ritto, tỉnh Shiga, Nhật Bản, Yanmar Symbiosys tích cực đẩy mạnh kinh doanh để làm phong phú thêm cuộc sống của người dân và khu vực thông qua hoạt động sản xuất và kinh doanh sản phẩm nông nghiệp. Sản phẩm rau diếp thủy sinh của trung tâm được vận chuyển đến các cơ sở của Yanmar và được sử dụng cho món salad tại "Premium Marché OSAKA", quán cà phê dành cho nhân viên của Yanmar và mở cửa cho công chúng vào cuối tuần.

Công ty Yanmar Symbiosis lần đầu đạt Chứng nhận GLOBALG.A.P

Yanmar cung cấp hệ thống CNTT "smartassist Remote" giúp nâng cao hiệu quả của hoạt động sản xuất nông nghiệp và dịch vụ này đã được Hiệp hội GAP Nhật Bản công nhận đạt tiêu chuẩn "ASIAGAP" và "JGAP".

Với việc đạt được chứng nhận "GLOBALG.AP", Yanmar sẽ tiếp tục nỗ lực để hỗ trợ các dịch vụ khác nhau, bao gồm quản lý truy xuất nguồn gốc và thông tin trên trang trại, cho người nông dân và các cơ sở nông nghiệp hướng tới đạt được chứng nhận GAP trong tương lai.

Doãn Phong