So với chợ truyền thống, chợ trực tuyến có một số ưu điểm nhất định về sự đa dạng ngành hàng, thời gian mua hàng cũng như chính sách đổi trả linh hoạt.